Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Hvem skal betale?

Jeg har solgt en andel pr 1. august. 10 dage senere fik jeg en mail fra køber med billeder af ulovlige el-installationer. Jeg svarede derefter, at jeg gerne ville have min elektriker til at besigtige og eventuelt udbedre skaderne, da billederne ikke gav et fuldstændigt overblik. Foreningen var ikke inde og besigtige – og har ikke været det.

14 dage senere får jeg mail om at skaderne er blevet udbedret, og at deres elektriker vil vurdere udgiften til at være omkring 5000 kr. Min elektriker mener at han kunne gøre det for 1000.
Firmaet der administrerer bygningen holder pt 5000 tilbage. Jeg vil betale 1000, da jeg ikke aner, hvad deres elektriker har lavet.

Problemet er, at hverken foreningen eller jeg har haft mulighed for at inspicere de ulovlige el-installationer. Der står helt klart i vedtægterne at foreningen og køber skal inspicere – og aftale hvordan og hvor meget skaderne skal udbedres. Det er ikke sket. Nu vil køber have en synsmand til at afgøre sagen. I min verden giver det bare ikke mening, at få en til at vurdere noget der ikke længere er. Vægge og lofter er forlængst lukket igen.
Vi kan sagtens forstå, at køber hurtigst muligt vil have udbedret fejl og mangler. Vi synes bare ikke at det er ok, at de gør det uden foreningens og vores samtykke. Har vi ret? Hvordan er vores sag?

— RHT

Vores svar fra

Hej RHT

Som jeg læser spørgsmålet, bestrider sælger ikke, at sælger hæfter for de ulovlige el-installationer. Derimod bestrider sælger størrelsen af udbedringsomkostningerne. Den korrekte fremgangsmåde er efter min opfattelse at få foretaget syn og skøn til konstatering af 1) om forholdet udgør en mangel, som sælger hæfter for (foreningens vedtægter kan jo indeholde bestemmelser om, at el-installationer er foreningens ansvar) og 2) udbedringsomkostningernes størrelse. Det skal i sagens natur ske, inden der foretages udbedring.

Købers fremgangsmåde har umuliggjort, at der kan foretages syn og skøn. Det er min opfattelse, at sælger har god mulighed for at få det resterende beløb udbetalt, såfremt der anlægges sag mod køber. Køber kan jo ikke dokumentere manglerne, og at størrelsen af de med udbedringen forbundne omkostninger, er rigtig. Administrator har ikke gjort noget forkert i den henseende. De må være berettiget til at tilbageholde et beløb, når der er uenighed mellem parterne, indtil parterne har forligt sagen eller der afsagt dom om spørgsmålet.

Winnie Worsøe
Om forfatteren Winnie Worsøe er projektchef hos Cobblestone, hvor hun er ansvarlig for finansiel rådgivning af andelsbolig- og ejerforeninger. Winnie har haft en lang karriere i den finansielle sektor og har blandt andet været chef i Nordea Boligforeninger og arbejdet med andelsboligforeninger siden 1998.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.