Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Hvad koster en uvildig ekspert til at kigge på vores regnskab

Mit spørgsmål er om du kender til en ekspert der uvildigt kan gennemgå vores regnskaber og rådegive bestyrelsen med hensyn til økonomi. Og som samtidig kan være med til at lave en plan for foreningens økonomi de næste fem år. Og hvad koster sådan en? Baggrund: I min andels-forening er boligafgiften steget de sidste tre år med 10-15% hvert år. Desuden har bestyrelsen optaget en kassekredit som de nu ønsker at øge fra 200.000 til 500.000. Jeg er meget bekymret for situationen og manglen for regnskabs- og boligøkonomisk kompetente personer i bestyrelsen. Bestyrelsen har et samlet honorar på 106.000 om året og dette vil de ændre på når vi holder generalforsamling 16.juni. Vores administrator modtager 87.000 om året for sin indsats. Jeg ville gerne vide om der er et landsgennemsnit, så jeg som beboer kan få en ide om hvorvidt honorar til bestyrelse og administrator er rimeligt i forhold til normalen. 

Vores svar fra

Du kan selvfølgelig altid få en uvildig ekspert til at se på jeres regnskaber, men du skal være klar over, at du eller jer, der gerne vil have gennemgået regnskaberne selv må betale for det. Hvis du vælger en gennemgang for egen regning, kan regningen let blive på kr. 10.000.

En bedre løsning for dig vil være, at du alene eller sammen med et par andre stiller op til bestyrelsen og får stillet de kritiske spørgsmål, som du/I har. Hvis du/I bliver valgt ind i bestyrelsen, kan du/I stille spørgsmål til jeres nuværende revisor, eller få mandat i bestyrelsen til en gennemgang af en anden revisor, som kunne blive foreningens fremtidige revisor.

Vederlag til bestyrelsen kan andrage op til kr. 2.000 i telefongodtgørelse og kr. 1.200 til kontorhold pr. bestyrelsesmedlem, uden at bestyrelsesmedlemmerne bliver beskattet af det.

Udgiften til administrator ligger omkring kr. 1.500 pr. andelshaver eller lejer, men beløbet er afhængig af hvor meget administrator skal udføre, uden at foreningen får en regning på ekstraudgifter.
Med venlig hilsen
Klaus Folmann
Erhvervsrådgiver

Erhvervsafdelingen
Amagerbrogade 25
2300  København Swww.amagerbanken.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.