Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Hvad kan andelshaverne beslutte på generalforsamlingen

Jeg kører en sag med bestyrelsen og bestyrelsens advokat i min andelsboligforening på 3. år. Jeg har indtil nu kunnet bortvise deres begrundelser for forbud mod vaskemaskine på køkkenfaldstammen, men nu vil min Andelsboligforening indføre en ny § i vores vedtægter og husorden, det skal til afstemning på den kommende generalforsamling. Ny § til vores vedtægter: ”En andelshaver har ret til at installere en vaskemaskine i sin bolig. Vaskemaskinen må udelukkende tilsluttes toiletfaldstammen. Vaskemaskinen må ikke tilsluttes køkkenfaldstammen. Ved udskiftning af en eksisterende vaskemaskine, som er tilsluttet køkkenfaldstammen, skal den nye vaskemaskine tilsluttes toiletfaldstammen. En vaskemaskine skal installeres således, at den ikke er til gene for ejendommens øvrige beboer, herunder ved støj eller rystelser.” Andelshaveren betaler særskilt for vaskemaskinens vandforbrug. Andelsboligforeningen betaler for montering af vandmåler. Der er flest små badeværelser, hvor der ikke kan være vaskemaskine, så andelshaveren må brække køkkengulv og vægge ned for at få vaskemaskinen tilsluttet badeværelsesfaldstammen. Jeg mener, at bestyrelsen kun gør dette for at begrænse brugen af vaskemaskine p.g.a. at der 2 gange har været en vandskade, og det skulle være p.g.a. vaskemaskine, samt at bestyrelsen vil foretage nye installationer i vores fælles vaskeri. Bestyrelsen har opretholdt et totalt forbud mod vaksmaskiner siden 2002, bagrunden vides ikke. Der foreligger en rapport fra en VVS som anbefaler at der ikke sættes vaskemaskiner på faldstammen i køkkenet, men ikke noget om at de skal udskiftes p.g.a., at de ikke kan klar vandmængderne, men der skal foretages en rensning af faldstammen ca. hvert andet år. og udtalelser fra Claus Boertmann som er husets vurderingsmand på baggrund af VVS rapporten. Der er foretaget en tilstandsrapport på ejendommen for ca. 1 år siden, og her er faldstammerne slet ikke omtalt. Du må gerne have en opvaskemaskine som bruges op til flere gange om dagen på faldstammen i køkkenet. 2 etager over mig er der en andelshaver, der har en brusekabine på køkkenfaldstammen, det er også tilladt. Spørgsmål – I: Kan bestyrelsen sætte andelshaverne op i 2 kategorier, dem der gerne må have vaskemaskine i badeværelset, og dem der ikke må have vaskemaskine på køkkenfaldstammen (i stedet for en opvaskemaskine, der bruges oftere end en vaskemaskine). Der er ikke tale om, at køkkenfaldstammerne skal udskiftes, det anbefales at de renses hvert 2. år. Er det noget som andelshaverne overhovedet kan stemme om, er det ikke at sætte begrænsninger i den enkelte andelshavers bolig. Her er en opgørelse: Brug af Vaskemaskine 2 finvask om ugen ca. 2 gang ugentlig 2 X 55 110 l Finvask i hånden i køkkenvasken (badeværelse for lille) Vil så bive foretaget ca. 4 – 5 gange om ugen, for at det ikke skal blive for store mængder. 10 l som vaskemaskinen bruger fylder ingen ting i min køkkenvask, her må jeg op på minimum 15 l pr vask / skyl, skylning under rindende vand. Det vil sige mere sæbe og mere vand – vaske, skylle under rindende vand og derefter 4 skyl det bliver minimum: ca. 5 X 15 l pr. vask = 75 l ca. 4 gange ugentlig 4 X 75 l = 300 l pr. uge min. Så uanset hvor store dimensioner faldstammen har og hvilken stand den er i… Her er mit enkle spørgsmål til vandforbrug – hvad slider mest på faldstammen: 1. Brugen af vaskmaskinen ca. 110 l om ugen 2. Klatvaske ca. 300 l om ugen og meget mere sæbe da der vaskes oftere Så selv om jeg brugte vaskemaskinen oftere, så ville det stadig give det mindste vandforbrug, og der lukkes mere vand ud ad gangen ved at vaske i køkkenvasken. Jeg kan simpelt hen ikke forstå bestyrelsens forbud, uanset faldstammens stand, når den ikke står for en udskiftning og det meget større vand og sæbe forbrug ved klatvask.

Vores svar fra

Som udgangspunkt må jeg minde dig om, at du ikke ejer den bolig du bebor, men alene en andel i en forening, der har en række beboelsesområder til rådighed. Du er derfor underkastet samme ret og pligt som de øvrige andelshavere, hvilket i praksis vil sige, at den øverste beslutningsmyndighed er generalforsamlingen. Den vælger en bestyrelse og ind imellem formand ved direkte valg, eller ved at bestyrelsen konstituerer sig.

Herefter er det formanden der, mellem bestyrelsesmøderne, tager sig at de dagligdags spørgsmål, og når der så er bestyrelsesmøder, så kan han dér får opbakning for sine beslutninger undervejs. I praksis er det dog ofte sådan, at en formand tager en masse småmøder med hele eller dele af bestyrelsen, uden at der dermed er tale om et formelt bestyrelsesmøde. Men bestyrelsens (og formandens) vigtigste opgave er, at udføre de beslutninger en generalforsamling har vedtaget, med det flertal der nu engang kræves, og hverken mere eller mindre.

Så: Såfremt et flertal beslutter, at de vil have den ordning der kun giver mulighed for at have vaskemaskine i badeværelset, ja, så er det beslutningen, og den må de øvrige rette sig efter, eller overveje den videre fremtid som beboer. Argumenter i denne forbindelse kan være både rigtige, saglige og gode, men såfremt et flertal ikke finder at de vil tage disse argumenter til sig, så er der ikke noget at gøre ved det.

Man kan, selvfølgelig, med Niels Hausgaards ord spørge: Har de fleste ret eller er de blot de fleste?

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.