Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Hvad falder ind under forandringer i boligen?

Helt konkret handler det om forandringer, som f.eks. anbringelse af en udendørs vandhane, som finder udgangspunkt fra det indre af boligen eller opsætning af en brændeovn, som mynter i en forandring udenfor bebyggelsen – nemlig taget? Til bedre vurdering af vores sag citerer jeg fra vores for tiden gyldige vedtægter ”§ 10 Forandringer”: (10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er anmeldt skriftligt over for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. (10.2) Uanset ovenstående bestemmelse anført i pkt. 10.1 kan en andelshaver foretage forandringer i boligen, når dette sker efter aftale med bygherren i forbindelse med projektets opførelse, og når forandringen er en del af det samlede ansvar for entreprisen. Denne bestemmelse ophører, når andelsboligforeningen har overtaget bebyggelsen. (10.3) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre hegn, med mindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. (10.4) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. (10.5) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendt forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Det ville være interessant at høre hvad der falder ind under ”forandringer inde i boligen”. Hvad skal anmeldes og har brug for bestyrelses vurdering? Er det den nye arbejdsplade i køkkenet med den nye køkkenvask? Belysningen, som blev installeret i loftet? Og hvem hæfter f.eks. hvis den nyanbragt ”udendørsvandhane” forårsager en vandskade? Er det foreningens eller andelshaverens forsikring?

Vores svar fra

Foreningen kan gøre sin tilladelse betinget af, at andelshaveren selv overtager ansvaret for vedligeholdelse og forsikring, som f.eks. med vandhanen gennem muren. Dette vil typisk også kræve foreningens tilladelse. Se jeres vedtægter § 10.3.
Det kan være svært at afgrænse området for hvornår der skal søges tilladelse.
Det er åbenbart, at flytning af vægge og installationer der kræver autorisation skal godkendes.
Men ikke alm. inventar-ændringer som bordplader m.v. Belysningsændringer inde i boligen skal ikke anmeldes men selvfølgelig udføres af en autoriseret el-installatør.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.