Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Husdyrhold/hund

I vores andelsforening er hundehold iflg. husordenen ikke tilladt. Det hedder :”HUSDYR Det er ikke tilladt at holde hund i ejendommen, førerhunde undtaget. Husdyrhold må ikke være til gene for omgivelserne, hvad enten det er larm og/eller lugt.”. I foreningens vedtægter §13 stk.1 står der bla.: ” Generalforsamlingen kan til enhver tid BINDENDE FOR ALLE MEDLEMMER fastsætte regler for husorden, husdyrhold mv. “. En beboer i foreningen (der desuden er medlem af bestyrelsen ) har 2 gange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. hvor der har været stillet forslag om, at hundehold skal være tilladt. Dette er blevet forkastet. Endvidere blev der ved den sidste ekstraordinære generalforsamling stillet forslag om, at vedkommende medlem søgte om vedtagelse af en dispensation -udelukkende for dette medlem, om at hundehold er tilladt. Dette blev vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling ved simpelt flertal. Efterfølgende er vi en tre medlemmer, der har gjort indsigelse imod den ekstraordinære generalforsamling, idet vi mener, at eftersom der i vedtægterne står, at husordenen er bindende for alle medlemmer, og der ved vedtagelse af dispensationen implicit er sket en vedtægtsændring som jo skal vedtages ved kvalificeret flertal og ikke ved simpelt flertal. Det skal desuden bemærkes, at der aldrig tidligere er givet dispensation. Hvis I mener at beslutningen om dispensationen er i orden, vil der så hermed været dannet præcedens for at andre automatisk vil kunne få en dispensation om tilladelse til hundehold.

Vores svar fra

Så vidt jeg forstår din gengivelse, følger det af vedtægten, at det er generalforsamlingen, der fastsætter indholdet af husordenen. Hvis andet ikke fremgår af vedtægten, vil en beslutning om husorden som udgangspunkt kunne træffes med simpelt flertal. Hvis generalforsamlingen derfor ønsker at ændre eller dispensere for husorden, vil det også kunne vedtages med simpelt flertal.
Man kan naturligvis drøfte om en sådan beslutning skaber præcedens. Det er ikke umiddelbart min opfattelse, men hvis der gives flere dispensationer, bevæger vi os nok derhen af på grundlag af det foreningsretlige lighedsprincip.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.