Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Har vi ret til at se viceværtkontrakten

Har vi som andelshavere ret til at få aktindsigt i den alt andet lige foreliggende, lovbestemte ansættelseskontrakt, for dérved at kuinne læse sig til, hvad en bestyrelse har forpligtet andelshaverne til? Eller, kan bestyrelsen, og/eller administrator, og/eller dirigenten afvise at give os ret til at se kontrakten? Baggrunden for spørgsmålet er, at vi desværre må siges at have sovet gevaldigt i timen, (OGSÅ/især) på de seneste 3 generalforsamlinger. Dette, dels nok på grund af vor manglende regnskabsforståelse, herunder manglende overblik, på grund af de mange tal vi får slynget ud, og også på grund af, at vores nye revisionsfirma, har indskrænket den tidligere let overskuelige regnskabsopstilling.

Revisionsfirmaet, der kom med et billigere tilbud, er således sluppet nemmere omkring dets arbejde, ved ikke at skulle behøve at oplyse andelshaverne lige så grundigt, som det tidligere revisionsfirma, hvorved man “firkantet sagt”, ikke gennem de bragte tal, behøver at fortælle andelshaverne alt.
Anledningen til spørgsmålet er: Vi har en vicevært, der alt andet lige må være lovbestemt kontraktansat, og derfor have en ansættelseskontrakt, som alene bestyrelsen indgår/har ansvaret for, men forpligter anddelshaverne til indholdet deri.

Andelshaverne går selvfølgelig ud fra, at vi betaler viceværten en overenskomstbaseret aflønning med feriepenge, og dertil, det overenskomstbestemte pensionsbidrag.

Vores svar fra

Det rejste spørgsmål giver anledning til flere overvejelser.

Indledningsvis er der ikke nogen direkte lovhjemmel, som gør, at den enkelte andelshaver er berettiget til at se alle dokumenter/kontrakter/aftaler, som bestyrelsen lovligt måtte have indgået.

Men generalforsamlingen er andelsboligforeningens højeste myndighed, og her kan det vedtages, at kontrakten skal fremlægges. Der er ikke i sig selv tavshedspligt for bestyrelsen i denne henseende. Vil bestyrelsen ikke det, kan generalforsamlingen jo afsætte bestyrelsen og vælge en ny, som vil følge generalforsamlingens beslutninger. Der kan også på generalforsamlingen stilles forslag om, at bestyrelsen tilpligtes at ændre den indgåede viceværtskontrakt eller at opsige denne.

Endelig rejser det anførte også spørgsmålet om, hvorvidt der måtte være tale om bestyrelsesansvar. Indgår bestyrelsen en usædvanlig og for den pågældende meget favorabel ansættelseskontrakt, kan den del af bestyrelsen, som ikke stemte imod at indgå denne kontrakt, blive gjort erstatningsansvarlige overfor andelsboligforeningen/andelshaverne. Derved kan bestyrelsesmedlemmerne komme til dels at tilbagebetale de beløb, som retten måtte finde urimelige, men også til at opsige eller ændre den indgåede kontrakt. Bestyrelsen vil blive forpligtet til at fremlægge ansættelseskontrakten under en sådan retssag. En sådan retssag er naturligvis ubehagelig for alle parter, men kan være nødvendig for at få tingene på plads. Forinden en sådan sag påtænkes anlagt, bør der søges sagkyndig rådgivning herom, f. eks. hos en advokat med særlig indsigt i disse forhold.

ADVODAN Slagelse
Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.