Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Håndværkes ret til genopretning af åbenlyse ulovligheder

  Jeg vil gerne høre jeres vurdering af følgende sag. Jeg har købt en andelslejlighed, hvor det har vist sig at badeværelset blev ulovligt ombygget i år 2006. Sælger gav hovedentreprisen til en murer (et enkeltmandsfirma), og jeg har ikke kunne få oplyst hvem der har lavet VVS og El-arbejder (gulvvarme). Der er konstateret en række alvorlige fejl og mangler på vvs-installationen, og alt tyder på at mureren aldrig har haft til hensigt at foretage en lovlig renovering. Der er aldrig søgt byggetilladelse og arbejdet er aldrig anmeldt til kommunen (Frederiksberg). Man har ikke skiftet hovedafløb, der mangler smøremembran omkring samme, man har ikke undersøgt forbindelsesrør mellem hoved og bi-afløb (dette er givet vis af en ældre dato, der ikke længere er lovligt), og der er gennemførte rør i brusenichen, hvilket heller ikke er tilladt. Der kan således ikke ske autoriseret godkendelse af ombygningen. Der er enighed om at sælger skal betale for genopretning (100.000 – 130.000 kr), men sælger ønsker at samme murer skal involveres igen. Dette her jeg indtil videre afvist, idet det er min opfattelse at mureren bevidst har deltaget i en ulovlig ombygning, og som jeg har forstået det direkte har snydt sælger. Dog har jeg kun sælgers ord for dette. Sagen kompliceres yderligere af to faktorer: Dels har sælger oplyst at mureren næppe kan betale sin andel af ombygningen, hvis han ikke får lov at lave murearbejdet. Dette øger risikoen for at sælger kommer til at hænge på hele regningen, men samtidig har jeg ikke lyst til at engagere en håndværker, der muligvis har væsentlige økonomiske problemer. Før den oprindelige ombygning blev sat i gang, oplyste sælger til bestyrelsen, at der var asbest i gulvet. Dette forsvandt pludseligt da mureren var blevet ansat. Der findes ikke yderligere dokumentation mig bekendt, men det er nærliggende at antage, at man kun har udskiftet den del af vvs-installationen, der ikke var støbt ned i asbestholdigt materiale. Der er indtil videre indhentet et tilbud fra foreningens vvs-firma, som jeg mener skal have opgaven. Dog er jeg villig til at indhente et eller to tilbud yderligere, så vi kan sikre at prisen er rimelig. Dette afvises af sælger. Har sælger ret til at kræve at deres murer bliver involveret, når det er helt indlysende at det arbejde han har stået for aldrig har været af en sådan kvalitet, at det kunne betragtes som lovligt vvs-arbejde? Og hvordan vil I anbefale at jeg forholder mig til mistanken om asbest? Et sidste problem er, at jeg pt. har to lejere. I deres kontrakter fremgår det at de skal have adgang til bad og toilet. Jeg kan mens arbejdet står på næppe opfylde denne del af kontrakten, og må derfor give dem et rimeligt nedslag i lejen. Kan jeg gå videre med dette tab til sælger? 

Vores svar fra

Som udgangspunkt har sælger ret til at forestå afhjælpning, for sin regning, men på betingelse af at arbejdet nu udføres forskriftsmæssigt og af autoriserede håndværkere. Sælger kan formentlig tvinges til at betale for et tilsyn som rekvireres af foreningen hos en sagkyndig arkitekt, bygningsingeniør eller lignende, der efterfølgende skriver under på at have fulgt arbejdet med afhjælpningen og attesterer at arbejdet er udført forskriftsmæssigt. Hvis din sælger ikke vil acceptere en sådan ordning, kan du og foreningen formentlig afvise sælgers forsøg på afhjælpning med den samme ukyndige og uautoriseret håndværker. I denne situation bør du kontakte en advokat der kan hjælpe dig med at sikre beviset for din sag og dermed bistå dig og foreningen med at få sagen bragt på plads. Foreningen har formentlig en retshjælpsforsikring som kan aktiveres. Måske har du en forsikring i din privatforsikringspolice. Advodan bistår dig gerne. Sagen skal følges op da der kan blive tale om betydelige udgifter til afhjælpning og eventuel erstatning.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.