Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Hækhøjder

Spørgsmål: Vi er en andelsboligforening med 13 kædehuse. På vor sidste ordinære generalforsamling blev vedtaget et forslag fra bestyrelsen der fastsatte ensartede hækhøjder i foreningens 3 blokke. Nu har et mindretal på 4 medlemmer med baggrund i hegnsloven hævdet deres ret til at afvige fra denne vedtagelse med henvisning til at een af andelene støder op til matrikelskel. I.h.t. lokalplanen skal vor forening være medlem afgrundejerforeningen Skovengen, og i den forbindelse er tindlyst en deklaration ifgl hvilken grundejerforeningen administrerer og vedligeholder de 3 foreningers matrikler,( (friarealer) hvorimellem der ikke må være synlige skel. Kan de 4 andelshavere påberåbe sig hegnsloven i et sådant tilfælde og nægte at følge generalforsamlingens beslutning????. jeg giver gerne yderligere oplysninger til belysning af sagen, og afventer iøvrigt Deres venlige svar. Venlig hilsen Henri 

 Kære Henri 
 Grundejerforeningen vedligeholder og administrerer fællesarealet: Er der heri indeholdt en overdragelse af beslutningskompetencen fra andelsforeningen til grundejerforeningen.Formentlig ikke, hvilket indebærer at andelsboligforeningen har kompetencen til at bestemme hækhøjden. Hvis + overdragelse af kompetence må beslutningen i andelsboligforeningen kunne fortolkes således at grundejerforeningen skal indrette sig herpå. De 4 medlemmer er forpligtet til at overholde andelsboligforeningens beslutning onm hækhøjde medmindre der fra flertallets side er tale om en knægtelse af mindretalsbeskyttelsen eller på anden måde en chikane af netop de 4 medlemmer.Hegnsloven gælder mellem naboer og her er det andelsboligforeningen der bestemmer og ikke den enkelte andelstager der har den konkrete bolig med have.Vedtægten for andelsboligforeningen og for grundejerforeningen giver formentlig de efterlyste svar.Ellers må jeg opfordre til at søge advokatbistand til en klargøring af problemstillingerne.  Med venlig hilsenADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.