Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Hæftelse af gæld, erhvervssalg

Jeg sidder i denne forening der er 8 år gammel, og ikke har haft den bedste finansierings model. Nu står vi så over for vores anden refinansiering pr 31/12-2012, og i den forbindelse har jeg flg spørgsmål: 1) Hvis vores forening går konkurs hæfter vi så kun for vores eget indskud, eller hæfter vi også for et evt tab foreningsmæssigt ved salg på tvangsauktion? -jeg har undersøgt vores vedtægter og finder dette: (Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jfr. dog stk. 2. Stk. 2. Har generalforsamingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmerne kun personligt solidarisk og for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Stk. 3. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. ) – dvs jeg skal se om jeg kan finde et ejerpantebrev for at se om banken har taget udtrykkeligt forbehold herom eller ??? Kan man omskrive vedtægterne inden næste finansiering? (men det ville banken vel aldrig gå med til?) 2)Er der noget der forhindrer os i at prøve og sælge foreningen til erhverv? 3)Hvis vi får vurderet vores forening for lavt i forhold til at modtage et realkreditlån fra banken, kan man så som forerning lave en samlet straksindbetaling for at nedbringe foreningens gæld og derved blive en sundere forening og måske kunne låne alligevel?? (ved godt det ville kræve at der er 10 banker som individuelt skulle låne andelshaverne penge privat)

Vores svar fra

Dit spørgsmål er lidt for omfattende og kompliceret til at kunne besvares fyldestgørende inden for rammerne af denne rådgivning.

Men jeres vedtægt lyder helt sædvanlig i forhold til, at panthavere har mulighed for at kunne tage forbehold for personlig hæftelse, når de yder lån. Men om foreningens bank eller realkreditinstitut så har gjort brug af denne mulighed, må undersøges ved at rette direkte henvendelse til långiver med spørgsmålet, hvis ikke I da har en administrator, der kan give svar. Hvis der er personlig hæftelse bør det dog fremgå af regnskabet, da oplysningen er væsentlig. Men en konkret forespørgsel er nødvendig!

Det er nu i de færreste foreninger, hvor långiver har taget et sådant forbehold om personlig hæftelse hos de enkelte andelshavere. Det ses næsten kun hos nødlidende foreninger, som skal have særlig refinansiering eller i forbindelse med helt nye stiftelser, hvor andelshaverne kommer til at hæfte for en del af (bank)gælden.

Hvis først banken/realkreditinstituttet har gjort deres lån betinget af personlig hæftelse, kan I ikke internt i foreningen blot ensidigt ændre vedtægten til skade for långiver.

Jeg anbefaler kraftigt, at jeres forening får hjælp til gennemgå mulighederne for refinansiering (og kontant indskud m.v.) af en professionel rådgiver.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.