Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Grundejer forening

Vi har købt en grund med pligt til grundejerforening og et dertil hørende sæt vedtægter, dette var vi godt klar over. problemet er at vedtægterne er tinglyst af udstykkeren (ejeren, privat firma) , hvorved han har nogle “særdeles” gode “fordele / regler til hans fordel” det skal siges at han har stemmeflertal. kan vedtægterne ændres uden ny tinglysning ? kan man vedtage “tilæg” til vedtægter som overstyrer de tinglyste ? kan man”ophæve” tinglysningen ? skal engrundejer for. i det hele taget tinglyses ? håber at hører fra jer.

Vores svar fra

Det er altid en udfordring, når man er tvungen medlem af en forening. Vi kender det fra ejerforeninger (ejerlejligheder). Vi kender det også fra grundejerforeninger. Ofte skyldes det pligtmæssige medlemskab, at der er fælles opgaver, der skal løses, f.eks. vedligeholdelse af en privat fællesvej eller et grønt areal, der tilhører grundejerforeningen.

Typisk fremgår pligten af en lokalplan, der typisk indeholder bestemmelse om, at vedtægterne for foreningen skal godkendes af kommunen.

Det skyldes, at man på den måde vil sikre, at grundejerforeningen ikke udvikler sig til at varetage uvedkommende interesser. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis foreningen engagerer sig i store arrangementer, der indebærer risiko for underskud.

Jeg kan ikke ud af spørgsmålet udlede, om pligten til medlemskab er indenfor disse rammer.

Hvis det ikke er tilfældet, kræver det en nøjere gennemgang af vedtægter og ”fordele” for at kunne besvare spørgsmålet.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.