Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Grænser for “velerhvervede rettigheder”? + konkret om stemmeantal

Jeg har et tillægsspørgsmål til nedenstående dialog, hvor Anette Dyhl besvarer et spørgsmål om velerhvervede rettigheder. Der må være en grænse for, hvornår dette kan påberåbes. Umiddelbart ville jeg mene, at der skal være tale om en rettighed, som vurderes at være af grundliggende væsentlighed (og hvad hører så herunder?). Hvis ikke, kan ingen ændringer, der griber ind i de personlige rettigheder, jo gennemføres (“Da jeg flyttede ind, måtte man gerne lufte sin fritgående hund i gården. Jeg havde ikke hund dengang, men nu har jeg og vil lufte den uden snor i gården, for den ret fik jeg, da jeg flyttede ind, og jeg har altid elsket hunde og havde hundevenlighed som et vigtigt indflytterkriterium” ). Ændringer, der virker indskrænkende på nogen, vil ofte frigøre andre. Udvidelse af ret til frit at sælge, vil f.eks. betyde længere ventetid for folk på venteliste, internt såvel som eksternt. Og så til et konkret spørgsmål: Vores forening har i perioden 1996-2006 gennemført 10 lejlighedssammenlægninger ved en beslutning, hvor vi ikke ændrede vedtægter. Dvs. siden da har andelshavere i de store lejligheder haft 2 andelsbeviser og 2 stemmer på generalforsamlingen. Vi vil gerne bringe op som forslag, at de store lejl. kun skal have én stemme, men har de opnået en “velerhvervet rettighed” og har de under alle omstændigheder 2 stemmer ved evt. afstemning om spørgsmålet. På forhånd mange tak for jeres hjælp. V.h. Thomas Vedtægtsændringer, velerhvervede rettigheder 05.04.06 Spørgsmål: I forbindelse med et konkret forslag til vedstægtsændring (bortfald af bytteretten) har vi fra ABF fået følgende svar: Såfremt andelshaverne iflg. vedtægterne har ret til at bytte bolig, vil det på generalforsam-lingen kræve 100% enstemmighed for at kunne vedtage en sådan ændring, idet der er tale om inddargelse af en velerhvervet ret- tighed som andelshaverne havde på det tidspunkt hvor de flyttede ind. En sådan indskrænkning vil kræve accept fra alle andelshavere for juridisk set at være gyldig. Denne regel fremgår jo ikke af ABF’s standardvedtægter som vi bruger, så hvordan kan dette være gældende, og hvis den er, har den så betydning for andre “velerhvervede rettigheder” der har stået i vedtægterne siden foreningens start? Vi vil meget gerne bede om Jeres mening af denne problemstilling, da vi aldrig før har hørt eller set den udlægning af vedtægterne, der jo så er ganske interessant – måske også for andre andelsboligforeninger. Med venlig hilsen Ove Kære Ove Jeg er i denne sag helt enig med ABF, dog med den moderering at reglen kun vil gælde dem der stemmer for samt fremtidige beboer, for er vedtægten ændret når man flytter ind, kan man ikke have en begrundet forventning om at forholdene er anderledes. Reglen om absolut flertal ( 100% ) vil også komme til udtryk såfremt man feks. vil gøre det ulovligt at fremleje når det før har været lovligt. Med venlig hilsen Anette Dyhl Administrationschef DATEA AS Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk
Ejerforeningsnavn: Andelsboligforeningen Halmtorvet 48-56
Navn: Thomas Christensen

Vores svar fra

Kære Thomas Christensen
Ordningen med to stemmer til sammenlagte lejligheder, er i strid med foreningsvedtægtens bestemmelse, hvorefter andelen er knyttet sammen med boligretten til en bolig, som man skal bebo.En sammenlagt lejlighed er en lejlighed der er blevet større og til den sammenlagte bolig er der 1 andelsbevis, boligret/pligt for andelstagerens familie og alene 1 stemme i foreningsanliggender. Der er altså tale om en ulovlig ordning, både i relation til vedtægtens krav, men også i relation til forbudet i loven mod passivt ejerskab til en andel( altså uden selv at bo  i lejligheden)Samme andelstager kan altså ikke bo samtidigt i 2 lejligheder:Det er ved sammenlægningen blevet til 1 lejlighed .Der er altså nedlagt en andel med de konsekvenser dette har for
vedtægter, afstemninger mv. Man kan ikke statuere velerhvervet rettighed på en ordning der er i strid med vedtægten mv. Hver lejlighed har alene 1 stemme og tidligere beslutninger der er truffet med et flertal der baseres på sammenlagte lejligheders tildelte 2 stemmer er formentlig ugyldige.
Bytteret der er optaget i vedtægten er til gengæld en velerhvervet ret som ikke uden fuld enighed kan tages fra andelstagerne, som har opnået denne ret. En vedtagelse om bortfald af bytteret vil kunne gennemføres hvis den alene skal gælde for nye andelstagere, der er gjort bekendt med denne indskrænkning på tidspunktet for deres indtræden i foreningen. Spørgsmålet er herefter om en sådan forskellighed i andelstagernes rettigheder vil stride mod grundsætningen om at alle andelstagere har lige ret, altså en lighedsgrundsætning.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.