Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Glatførebekæmpelse

Jeg bor i en lille andelsboligforening med ialt 8 lejemål. Der en en restaurant i kælderetagen. Der har i flere år ikke været en bestyrelse, der har haft hånd i hanke med, hvad der foregår, da vi ikke har haft nogen bestyrelse. Dette vil jeg forsøge at gøre bod på ved at stille op som formand. Vi er i år blevt præsenteret for en sneregning(vedr. 2010 0g 11 på kr. 57.000 kr. for 30 x 1 m 2 fortov. Sneryderen var der ialt 2- 3 x. Det har trods adskillige rykkere ikke været muligt at få vide, hvem i AAB, der har indgået/underskrevet kontrakten med en privat person samt dokumentation for, hvor mange gange vedkommende har ryddet sne. Vi bliver blot spist af med en revisorkommentar. Hvad har vi krav på? Det samme gælder en regning på rengøring for kr. 101.000 for en sæson. Hvor meget skal restauranen betale af udgiften?

Vores svar fra

Jeg har ikke mulighed for at give dig et konkret svar på spørgsmålet, da jeg dertil ganske enkelt har for få oplysninger i sagen.

Her må jeg anbefale dig at søge konkret rådgivning hos en advokat.

Men det afgørende vil være, om der foreligger noget aftalegrundlag mellem ”snerydderen” og andelsboligforening, der fastsætter, hvordan honorering skal ske. Det må næsten være tilfældet, hvis udgiften allerede er betalt og medtaget i regnskabet. Nogen (et bestyrelsesmedlem) må have attesteret regningen, da revisoren ikke selv kan foretage betalinger.

Men er der ikke aftalt noget nærmere om pris, kan ”snerydderen” som udgangspunkt ikke kræve mere end, hvad der i øvrigt må anses for at være rimeligt henset til arbejdets omfang.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup | Denmark

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.