Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Genetillæg og dagsbøder

Hej Andelsportal.dk Har en andelforening lovhjemmel til at opkræve ikke omkostningsbestemte huslejetillæg samt at ikende andelshavere dagsbøder? På en netop afholdt ekstraordinær generalforsamling, er nedenstående vedtægtsændring omkring udlejning blevet vedtaget. Undertegnede(som har en forælderkøbt andel, der p.t. ikke kan sælges) stemte imod, da jeg mener andelshuslejen skal være omkostningsbestemt og at bøder er noget, der tilfalder staten. Andelsforeningens øvrige vedtægter er svarende til de almindelige på området. Med venlig hilsen JV Udlejning af bolig. 1. Ønsker en andelshaver, at fraflytte sin bolig, uden at der samtidig sker overdragelse i medfør af § 13, har andelshaveren ret til at leje sin bolig ud i op til et år, regnet fra den dato bestyrelsen godkendelse af lejer. Bestyrelsen skal godkende lejer. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftligt meddelse om, hvem der indstilles som lejer. 2. Udlejer andelshaveren boligen ud, uden bestyrelsen er gjort bekendt hermed, ikendes dagsbøder, regnet fra den dag, lejeforholdet er kommet bestyrelsen til kendskab. Dagsbøder efter 1. pkt. udgør 500 kr. pr. dag. Andelshaveren er forpligtet til at løfte bevisbyrden i medfør af denne bestemmelse. 3. Under lejeperioden i medfør af stk 1, opkræves et genetillæg på 500 kr. pr. måned lejeren bebor boligen, regnet pr. påbegyndt måned. Tillægget kan årligt reguleres på den årlige generalforsamling efter § 25, stk 1. 4. Er lejer ikke fraflyttet boligen senest 1 år efter bestyrelsens godkendelse af lejer, ikendes andelshaveren dagsbøder, regnet fra dagen efter lejeperiodens pophør og til og med den dag lejer fraflytter boligen. 5. Dagsbøder efter pkt.4 udgør 500 kr. pr. dag lejer bebor boligen ud over den lejeperiode, som er fastsat efter stk 1. Beløbet efter 1. pkt. kan årligt reguleres på den ordinære generalforsamling efter § 25, stk 1.

Vores svar fra

Det rejste spørgsmål er alt for omfattende til at kunne besvares i dette regi. Jeg kan dog helt generelt sige at så længe en lovlig vedtagen vedtægtsændring ikke er i strid med lov, ærbarhed eller velerhvervede rettigheder er de umiddelbart gyldige. Begrebet dagbøde anvendes ofte i entreprise og byggeforhold mellem private og er ikke forbeholdt staten.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

ADVODAN ÅRHUS Advokataktieselskab | Margrethepladsen 4, 3. sal | 8000 Århus C
Tlf.: 86 12 44 00 | Fax: 86 13 03 09
e-mail: ebgm@advodan.dk | www.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel
 

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.