Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Generalforsamling dagsorden

Vi har generalforsamling d. 24/7 (ja noget forsinket) . I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål. Jeg har skriftligt og rettidigt bedt om at få et punkt på dagsordenen, samt at jeg ønsker at stille op til bestyrelsen. Intet er medtaget på den fremsendte dagsorden. Tværtimod har bestyrelsen foreslået 2 medlemmer til bestyrelsen. (hvoraf den ene er part i en chikanesag i foreningen og den anden har fremlejet sin andel) Hvordan skal jeg forholde mig til det? I løbet af året har bestyrelsen iværksat en udskiftning af et gulv i en enkelt andelshavers lejlighed (samme som de foreslår til bestyrelsen) Hvor går grænsen for hvad en bestyrelse kan iværksætte af ikke hastende vedligeholdelse uden det er godkendt af generalforsamlingen? Såfremt bestyrelsen vælges på ny sådan som den nuværende bestyrelse har foreslået på den udsendte dagsorden består den af 4 veninder og 2 andre. Er det lovligt at 4 veninder sidder i samme bestyrelse? 

Vores svar fra

 

Hvis du har indsendt dit punkt på dagsordenen rettidigt i.h.t. vedtægterne har du ret til at få det med til generalforsamlingen.

Hvis gulvreparationen lejjer på max 10 – 15.000,- kr. kan bestyrelsen som regel bestille udbedring uden at spørge generalforsamlingen først. Men der skal være en saglig grund til at foreningen afholder denne udgift – uanset hvor stor den er.

Veninder, hvis de er andelshavere, kan vælges til bestyrelsen. Kun medlemmerne på generalforsamlingen afgør hvem der kan vælges.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.