Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Garantibeløb ved lånoptagelse

Til Ekspertpanelet Jeg har et spørgsmål vedr. garantibeløb ved lånoptagelse af kreditforeningslån gennem Danske Bank. Ved lånoptagelsen i 2005 skulle vi indbetale et garantibeløb for at kunne optage lånene. Jeg er nu i en salgssituation. Er det førstegangskøber, der alene betaler garantibeløbet, – eller er det et beløb, der kan lægges oveni en salgspris. Vi benytter standardvedtægter, hvor der ikke står noget om ovenstående, – og vi benytter offentlig ejendomsvurdering til fastsættelse af andelskronen. Ligeledes havde vi syn- og skøn, og utallige advokatsalærer ved overtagelsen af huset, som var en proces med mange uigennemskuelige problemer. Er det, når vi benytter den offentlige vurdering, altid førstegangskøber, der hæfter for alle disse udgifter? Jeg ser frem til svar på mine spørgsmål. På forhånd tak! Med venlig hilsen Lis Wiberg P.S. Og jeg takker for gode besvarelser på mine spørgsmå gennem de sidste 4 år og for alle de informationer, jeg har kunnet hente på siden. Tak!

Vores svar fra

I forbindelse med køb af ejendommen og stiftelse af foreningen, skal der ofte stilles garanti. Det kan være en garanti, som kun løber indtil kreditforeningslånene hjemtages, eller en garanti der stilles overfor en kreditforening, og som kun nedskrives i takt med at kreditforeningslånet afdrages. Hvis foreningen har en sikringskonto for garantien, skal beløbet fremgå af foreningens regnskab, og det kan også ses i regnskabet om beløbet indgår ved beregning af andelsværdien.
 
Når man køber en sådan ejendom og stifter en andelsboligforening, hører der ikke en tilstandsrapport med, som der gør ved privates køb af parcelhuse. Udgifter til gennemgang af ejendommen er derfor en engangsudgift, som betales af de andelshavere, som er førstegangskøbere. Udgifter fremgår normalt af investeringsbudgettet, som ligger til grund for foreningens økonomi ved stiftelsen.
 
Med venlig hilsen
Klaus Folmann
Erhvervsrådgiver
Direkte: 32 66 61 13

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.