Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Gæld blandt bestyrelsesmedlemmer

Vi er en mindre andelsforening bestående at 8 medlemmer og vi har en bestyrelse med 4 medlemmer og ud af disse 4 bestyrelses medlemmer har 2 af dem oparbejdet en gæld til foreningen ved manglende betaling af husleje m.m. så nu har 3 af andelshaverne ønsket at der bliver lavet et gældsbrev for at sikre os at disse gældsposter bliver noteret således vi undgår et muligt tab senere.
Der er i bestyrelsen en stemning der helst vil undgå disse gældsbreve, men nu er mit spørgsmål om de kan vægre sig mod dette krav fra vores side ved en simpel flertals afgørelse i foreningen.
Det er uhørt hvis de kan undgå gældsbrevet ved at skabe flertal for deres synspunkter og dermed øge muligheden for at vi andre lider et tab!!

Vores svar fra

Jeg vurderer, at I bør søge konkret rådgivning for at få risikoen nærmere vurderet.

Men som udgangspunkt skal en andelsboligforening efter min opfattelse ikke agere bank for dens medlemmer, da det ligger uden for en sædvanlig formålsbestemmelse. Men der kan selvfølgelig være situationer, hvor det alligevel er forsvarligt/nødvendigt, at bestyrelsen giver midlertidig henstand/afdragsordning eller lignende, hvis det samlet set vurderes at kunne ske uden at bringe foreningen i risiko for at lide unødvendige tab.
I forhold til andelsboligforeningslovens § 6, stk. 7 skal man være opmærksom på, at foreningen meget vel kan komme til at stå bagerst i køen af kreditorer, hvis man giver langvarig henstand med boligafgiften – særligt i tilfælde af at det ender med eksklusion eller tvangsauktion.

Bestemmelsen lyder:

”Til skade for den, der ved aftale har fået pant i andelen, kan foreningen kun fradrage sådanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver, der udspringer af dennes medlemskab af foreningen, og for så vidt angår løbende betalinger kun i indtil 1 år fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger, medmindre foreningen inden fristens udløb har indledt og uden ugrundet ophold fremmet retsforfølgning eller eksklusion.”

Så hvis der i forvejen er en bank, som har pant i andelen, skal man være opmærksom på, at andelsboligforeningen kan/vil miste fortrinsretten.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.