Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Fugtskade og sløv bestyrelse

Kære Andelsportal,

Jeg håber I kan være behjælpelige med svar på min henvendelse.

Jeg bor i en andelsforening med 11 andelsboliger, og en (desværre) sløv bestyrelse. For over et år siden oplyste vi bestyrelsen om, at vi havde en fugtskade på væggen i vores soveværelse. Efter noget tid blev det vurderet, at der ikke var fare for sundhedsmæssige konsekvenser ved fugtskaden – hvilket gjorde mig rolig. Man fandt også ud af, at der var fundet et hul i tagkonstruktionen, og dermed kom der vand ind på vores mur, hvilket selvfølgelig forårsagde skaden på væggen.
Herefter blev det undersøgt, om den gamle ejer skulle erstatte det sjuskede tagbyggeri. Men fordi det er over 10 år siden vi overtog ejendommen, fremhævede jeg, at vi ikke bør lægge så meget energi i lige netop en erstatningssag, da fugtskaden blot vokser og vokser, samt at det er urealistisk at at få medhold i sagen, når den er forældet.

For knap et år siden havde vi generalforsamling, hvor det blev besluttet, at skaden skulle laves, og at der efterfølgende skulle undersøges nærmere ved sagen, samt muligheden om at få skiftet vinduer i samme ombæring. I starten af september blev vi endelig indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg havde håbet på en uddybende forklaring på, hvorfor processen er så langsommelig. Men i stedet var min opfattelse, at sagen stod lidt stille, og jeg blev klar over, at vores bestyrelse ikke arbejdede optimalt ift. at få sagen afsluttet.

Til forsamlingen blev det dog besluttet at en byggesagkyndig skulle indover projektet – denne del er jeg meget åben overfor! For netop at undgå samme fejl med byggesjusk. Det betød, at næste skridt i processen var, at der skulle hentes tilbud ind, og finde et realistisk tilbud på en byggesagkyndig.

For 2 måneder siden tillod jeg mig at skrive til bestyrelsen, og spørge til status. I denne besked sendte jeg også billeder på udviklingen af fugtskaden på væggen i vores soveværelse. Området er vokset markant, der er sorte pletter, væggen buler, og vinduet (som er placeret i væggen med fugtskaden) kan simpelthen ikke lukke mere, fordi det er råddent.
Jeg skrev ydmygt, at jeg håbede det kunne fremskynde processen en smule, da jeg ikke tror på, at det ikke er sundhedsskadeligt mere. Desuden fremhævede jeg, at vi nu sover i stuen, da vi begge mærker vejrtrækningsgener, når vi sover i vores soveværelse. Bestyrelsesformanden svarede mig ikke.

Jeg bad efterfølgende min kæreste om at kontakte bestyrelsen. Herefter fik han et kort svar, om hvor langt de var nået i processen. De havde fået godkendt lån til nye vinduer, nyt tag m.m. og nu forsøgte de at finde det billigste tilbud på en byggesagkyndig.

Jeg er på nuværende tidspunkt ikke blot bekymret for vores heldbred, jeg er også bekymret over, at bestyrelsen negligere et så stort og voksende problem i vores soveværelse. Desuden ser jeg det bekymrende, at de ikke involvere os beboere mere i skadernes størrelse, da det kommer til at være bekosteligt for alle parter.
Kan det virkelig passe, at det skal tage SÅ lang tid at få indhentet tilbud? (vi taler om en proces på snart over 12 måneder, hvor vi oplyste om problemets størrelse for første gang) Og har jeg rettighed til, at tage sagen i egen hånd, når processen er så langsommelig?

På forhånd tak.

— Mette

Vores svar fra

Hej Mette.

Det er beklageligt, at der ikke reageres hurtigere fra bestyrelsens side.
Bestyrelser skal forestå daglig drift og herunder gennemføre de beslutninger, som generalforsamlingen har truffet. 
Jeg kan ikke vurdere hvorfor bestyrelsen ikke har reageret / gennemført hurtigere, men umiddelbart lyder det som om der ikke er tilstrækkelig fremdrift i sagen.

Du kan tage initiativ til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, for pålægge bestyrelsen at gennemføre de nødvendige arbejder. Du må i den forbindelse undersøge vedtægternes krav til hvor mange andelshavere der skal til for at indkalde.

Hvis skaderne bevirker,  at lejligheden er sundhedsfarlig har du krav på, at foreningen tager sig af det. Hvis du ikke kan få gennemført en ekstraordinær generalforsamling kan du være nødsaget til at stævne foreningen.

Du vil formentlig have mulighed for at få retssagsomkostningerne dækket via din forsikring, dog fraregnet en selvrisiko, som almindeligvis er 10% af sagens omkostninger dig minimum kr 2500.

Kontakt mig gerne for drøftelse på 49250958
Mvh
Erik Mathiesen

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.