Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Fugt konstateret i lejlighed / ydermur misvedligeholdt

Hej. Jeg har en andelsbolig, hvori der for en måned siden er blevet konstateret fugt bag et stort klædeskab. Bagmuren / ydermuren, som klædeskabet står vendt mod, er præget af mangelfuld vedligehold og fremstår med store huller i pudsen og enkelte mursten er nærmest løse eller væk.
Der blev øjeblikkeligt taget kontakt til bestyrelsen (formanden), som kom ind i lejligheden, besigtigede klædeskabet (det var ikke blevet frigjort fra væggen på daværende tidspunkt) og tilkendegav bagmurens manglende vedligehold, samt frustration over at det forventede var sket – at der var kommet fugt ind i en af lejlighederne.
Ligeledes blev der bedt om, at klædeskabet naturligvis blev frigjort fra væggen, så fagfolk kunne komme til for besigtigelse. Herefter har der hhv. været en murer, en tømrer og en VVSer til besigtigelse. Ved murerens besigtigelse, sammen med bestyrelsens formand, fik jeg oplyst, at det ikke var murværket der forårsagede fugten i lejligheden, men derimod tagnedløbsrøret (som viceværterne glemmer at rense jvf. formandens oplysning). Tagnedløbsrøret ville blive bedt renset, samt murværket lukket.
Murværket fremstår dog i urørt stand en måned efter. Ved tømrens og VVSerens besigtigelse, uden bestyrelsens formand, fik jeg oplyst at tagnedløbet og mur var undersøgt og intet var fundet som kunne give fugt i lejlighed. Ligeledes fik jeg oplyst at fugtmålingen intet unormalt viste, så deres konklusion var, at klædeskabet stod op ad væggen og kunne ikke ”ånde”, så der blev dannet en kuldebro og derved misfarvning af væg / klædeskab. Udbedringen ville være rens af væggen og klædeskabet med Radalon, lapning af hullet i væggen og boring af huller i sokkel på klædeskabet og placere dette 2 cm fra væggen, så der kan cirkulere luft. Det skal dog nævnes, at indervæggen er af gips og adskilt fra ydervæggen med isolationsmateriale.
Ligeledes har klædeskabet stået op ad samme væg, de sidste mange år, uden tegn på fugt, hverken synligt eller ved lugt. Misfarvningen på væggen, har siden frigørelsen af klædeskabet, udviklet sig og blevet lodden, trods den tilføjede cirkulation af luft. Der er planlagt en større renovering af bagmuren i 2012, med påbegyndelse forår / sommer, så noget må der antageligvis være galt med bagmuren. Jeg står dog i den situation, som bestyrelsen også er bekendt med, at jeg ønsker at sælge min lejlighed. Fugten blev opdaget under en gennemgående rengøring af lejligheden for netop at klargøre den til mægler besøg / fotografering. Som det ser ud nu, kan jeg ikke sætte lejligheden til salg. Der er forholdsvis høje fællesudgifter m.m.. Kan det virkelig passe, at det er mig der hænger på ”regningen” med at vente med at sætte lejligheden til salg?

Vores svar fra

. Det er et bygningsfagligt skøn, der afgør om fugten/skimmelen skyldes beboeradfærd eller bygningskonstruktionen. Men svaret på det centrale spørgsmålet afgør, hvem der skal betale regningen og har ansvaret for udbedring.

Din situation er uheldig, fordi hvis du vil tage et standpunkt og kæmpe en tvistsag for at få bevist, at skimmelen/fugten er foreningens ansvar – så tager det ofte lang tid, hvis du skal have et såkaldt syn og skøn (vurdering af uafhængig sagkyndig udmeldt af retten) samt eventuelt en retssag.

Det kan være en dyr proces – særligt hvis du tager fejl i forhold til din formodning om årsag til skimmelen.

Hvis du sælger her og nu vil en vurderingsmand nok blive nødt til at anføre forholdet som en ”mangel”, der medfører et nedslag i den samlede sum af individuelle forbedringer i lejligheden. Herunder kan du sagtens risikere, at bestyrelsen tager det standpunkt, at forholdet skal udbedres af sælger som led i handlen, og at der derfor tilbageholdes en del af købesummen til formålet.

Så når omstændighederne er som de er, ser jeg desværre ingen let og hurtig løsning, medmindre at du kan formå at få din kommende køber og bestyrelsen med i en form for rimelig aftale om hvordan/hvornår det skal udbedres og for hvis regning.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.