Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Frist for salg af andelsbevis

Jeg bor i en andelsbolig i en privat andelsboligforening med 17 boliger. Et medlem er død og undertegnede har retten til at overtage det ledige andelsbevis/bolig. De efterladte har været hos formanden og fået udleveret papirer til opgørelse, salg procedurer o.s.v samt fået det mundtligt forklaret. Salget skal ske efter vedtægterne, der i øvrigt følger lovgivningen til punkt og prikke. Dødsfaldet skete den 22.11. 07, og de efterladte skal have solgt andelsbeviset senest med udgangen af februar (3 måneder efter dødsfaldet). Er der lovgivning/praksis for, hvor lang frist jeg kan forlange til overtagelse i tilfælde af uenighed om overtagelsesdatoen?? Da jeg jo selv har en bolig der skal sælges er det – efter min mening for kort frist når boligen først er tømt i de første 14 dage i januar, og der så meldes klar til forhandling om salg af andelsbeviset, med henblik på overtagelse pr 1.2 !!

Vores svar fra

Det virker umiddelbart forunderligt, at man ikke får gang i overdragelsen. Det er også lidt svært at svare helt klart på, idet jeg ikke kender de mere præcise omstændigheder til at sælger ikke har rettet henvendelse med henblik på overdragelse af andelsbeviset. Kan det skyldes at Skifteretten har lavet »knuder«.

Det er klart, at du ikke, som udgangspunkt, kan forventes at overtage andelen »uden varsel«, dvs at du må have tid til at melde flytning til dér hvor du i dag bor. Hvad der imidlertid undrer mig er, at du tilsyneladende har været i dialog med sælger, samt at der tilsyneladende ikke er problemer med at det er dig der »står for tur«, dvs at der ikke er tvivl om, at du skal overtage andelen. På den baggrund vil jeg formode, at du burde have haft mulighed for allerede nu at starte med afvikling af din egen bolig.

Da der ikke er begrænsninger i hvad der kan aftales, som udgangspunkt, kan du derfor godt forlange en senere overtagelsesdato end 01.02.2008, især i lyset af, at overdragelsen senest skal ske inden udgangen af februar, som du selv angiver.

På den baggrund vil jeg mene, at du omgående bør sikre dig, at
1.       Det er ubestrideligt klart, at du skal overtage andelen
2.       At der alene mangler forhandling om overtagelsesdatoen samt at
3.       Prisen for andelen ligger fast, og ikke skal forhandles så du derfor kan iværksætte salg af din egen ejendomme allerede nu.

Det er desværre så langt jeg kan hjælpe på det foreliggende grundlag.

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.