Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Frikøb

Jeg sidder som kasserer i vores andelsboligforening og har fået til opgave at undersøge, hvad der skal til for at vi kan frikøbe vores lille andelsboligforening. Prisen pr. hus Konsekvensen med skat m.m.

Vores svar fra

Bestyrelsen bør først undersøge, om det er muligt at opdele ejendommen i selvstændige ejendomme/ejerlejligheder. En landinspektør kan foretage denne vurdering. Det er muligt, at det vil være en betingelse, at der etableres individuelle tilslutninger for vand, kloak og varme, og udgifter ved dette må undersøges.

Når I er så langt, ved I, om det er realistisk at komme videre. Herefter skal undersøges den økonomiske side af sagen. I første omgang er det tilstrækkeligt at undersøge, om jeres andelsværdier er så store, at ny låneoptagelse ikke er nødvendig. Hvis det ikke er tilfældet, kan spørgsmålet forelægges en generalforsamling på baggrund af et notat, som jeres administrator eller en advokat kan udarbejde. Prisen herfor kan anslås til 25.000 kr.

I notatet beskrives proceduren for en opløsning af foreningen samt salg af boligerne. Ligesom notatet gennemgår vedtægternes krav. Endelig indeholder notatet beregning af købesummerne, der skal anvendes til at betale andelsboligforeningens lån ud med.

Herefter afholder I en generalforsamling, der træffer de nødvendige beslutninger. I kan evt. starte med et uforpligtende orienteringsmøde for at lodde stemningen, så I på forhånd ved, om alle medlemmer kan forventes at deltage.

Som nævnt bør I starte hos en landinspektør. Mange påtænkte opdelinger strander allerede på dette stadie.

Venlig hilsen

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.