Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fremleje udover to år

Er det muligt (fx i fht lejeloven) at forlænge fremlejeperioden ud over to år? Og hvilke etiske/juridiske faldgrupper/udfordringer/risici vil det medføre for foreningen? Vi er en lille forening, hvor flere lejere fremlejer med begrundelse i svigtende salg, og der er nu rejst forslag om at ændre vedtægernes bestemmelser om, at fremleje er tidsbegrænset til max to år. Vi er en lille forening, hvor fire ud af ti lejligheder bebos af lejere og fremletagere. Da disse i mindre grad end andelshavere bidrager til fællesskabet og løsningen af fællesopgaver, har dette stor betydning for foreningens daglige drift og sociale dynamik. Problemet berører vores forening såvel som mange andre foreninger i en periode, hvor mange andelshavere med begrundelse i svigtende salg ønsker at fremleje deres bolig i en længere periode end de to år, der er sædvanlig praksis. Jeg håber derfor I vil være i stand til enten at bidrage med et klart svar eller hjælpe os til at stille nogle af de rigtige spørgsmål.  

Vores svar fra


Lejelovens bestemmelser regulerer alene fremleje i maksimalt 2 år, såfremt de i loven fastsatte betingelser er opfyldt. Der er dog ikke noget til hinder for, at generalforsamlingen kan beslutte, at andelshaverne kan fremleje deres andel i en længere periode end 2 år, i en sådan situationen skal vedtægternes fremlejebestemmelse ikke henvise til lejelovens bestemmelse om fremleje. Såfremt en længere periode end 2 år vedtages af generalforsamlingen skal de andelshavere, der fremlejer deres andel være opmærksomme på at udarbejde en tidsbestemt fremlejekontrakt, således fremlejer skal fraflytte andelen til en fastsat dato, der fremgår af lejekontrakten.

Med venlig hilsen
Anne Trankjær
Advokat
Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.