Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Fremleje straks efter overtagelse?

Mange tak for denne hjemmeside. Den er yderst informativ og besvarer mange spørgsmål. Der er dog et, som jeg ikke har kunnet finde svar på: Efter at have fremlejet sin lejlighed i sammenlagt 2 år pr. 01.04.07, skal min søn nu enten vende tilbage og bebo den eller sælge den. Der er i vedtægterne mulighed for at bytte den væk, således at han har en bolig, når han kommer hjem, men spørgsmålet går på: Hvis vi bytter med en anden andel, må den så fremlejes fra dag 1 ?? (altså straks efter overtagelsen). Vedtægterne følger lejelovens bestemmelser med udlandsophold, maks 2 år etc., men der står intet om, hvor længe man skal have beboet lejligheden, før man må fremleje den. Ville meget gerne have besvaret dette spørgsmål, da jeg forventer at bestyrelsen nægter det, men vil gerne vide, om lejeloven så automatisk træder i kraft (med at skulle have beboet den i 2 år inden fremleje kan tillades) eller om det er efter bestyrelsens forgodtbefindende… På forhånd mange tak. Mvh
Ejerforeningsnavn: København – intet navn
Navn: J. Thomsen

Vores svar fra

Kære  J.Thomsen
Det er et lidt vanskeligt spørgsmål, men lad mig nu –  med alle forbehold(mine svar nedenfor kan ikke gøre det ud for en egentlig juridisk sagsbehandling)   – prøve at give et generelt svar:
Lejelovgivningens regler finder ikke nødvendigvis anvendelse på andelsforeningers mangeartede problemer.
Det er i praksis således at mange spørgsmål løses efter en analogi fra lejelovgivningen, men det er også således at disse regler ikke finder anvendelse i en lang række spørgsmål: Andelsboligforeningen er ( blandt mange andre karakteristika) et sameje om en ejendom, hvor den enkelte andelstager er tillagt en brugsret til en bestemt bolig. Samejereglerne og de hensyn der ligger bag disse regler får  i visse situationer forrang frem for lejelovgivningens regler .
For at besvare dit spørgsmål skal vedtægterne granskes nøje, idet vedtægten er grundloven for foreningens virksomhed andelstagerne indbyrdes. Reglen om bopælspligt er en hovedhjørnesten i langt de fleste andelsboligforeninger: Hensynet er at ejerne forventeligt passer bedre på den fælles ejendom, at det sociale liv udfolder sig bedre i foreningen, hvor beboerne er andelstagere og at man ikke ved ejerskab til en andel, uden selv at bebo lejligheden, skal kunne opnå del i en mulig gevinst på andelsværdien.Der er flere andre hensyn bl. andre
at gode lejligheder ikke skal kunne reserveres til senere anvendelse eller senere afståelse(andre andelstagere kan jo være intereseret i netop denne lejlighed), medmindre der er helt særlige grunde herfor, f.eks de grunde der er anført i Lejeloven om fremleje og retten hertil.De fleste vedtægter henviser til reglerne i lejeloven, herunder ofte og specielt 2 års reglen. Ofte er der i vedtægten en mulighed for bestyrelsen til at dispensere for 2 års reglen i særlige tilfælde. En velbegrundet ansøgning til bestyrelsen om dispensation i yderligere et tidsrum, f.eks at en udstationering slutter efter endnu 1 år eller lignende, kan ofte udløse en dispensation.Men det er  jo ikke sikkert at en sådan  kan opnås.
Spørgsmålet er herefter om din søn kan udnytte sin ret til at bytte og herefter påbegynde et nyt fremlejemål?

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.