Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fremleje paragraf!

Vi stiftede for 2½ år siden en andelsboligforening. I den forbindelse blev ordlyden er en fremleje paragraf vedtaget som følger: Fremleje: En andelshaver kan normalt makismalt fremleje eller fremlåne sin bolig i tre år. I forbindelse med andelsboligforeningens stiftelse indrømmes der dog en særskilt ret, for de andelshavere, der melder sig ind i andelsboligforeningen ved stiftelsen, til tidsubegrænset fremleje. Denne tidsubegrænsede ret til fremleje bortfalder ved senere overdragelse af andelen, med mindre bestyrelsen dispenserer herfor. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Den fremlejegivende andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin midlertidige nye adresse, og den fremlejegivende andelshave skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Der blev ved den stiftende generalforsamling spurgt til, om denne (meget atypiske) paragraf ved en senere lejlighed kunne ændres, hvilket blev bekræftet af advokaten. Efterfølgende har forslag om ændring af netop denne paragraf hen imod en standard version, været oppe til vedtagelse, men jf. vores administrator/advokat, er der nu tale om en ”velerhvervet rettighed”, som kræver enstemmighed. Denne enstemmighed, er ikke ”kun” blandt de fremmødte andelshavere på generalforsamlingen, men iblandt alle bestående andelshavere. Mit spørgsmål er nu følgende. Er der efter din mening tale om en ”velerhvervet rettighed”, som postuleret, og vil den (velerhvervet rettighed eller ej) kunne ændres, jf. din mening uden den nævnte enstemmighed. Endvidere fik vi at vide, at stiftere der efterfølgende flytter internt efter venteliste eller bytte, stadigvæk fastholder denne rettighed (som stiftere). Deler du også denne fortolkning?

Vores svar fra

Det er en rigtig dum situation I er havnet i. Jeg er enig i at paragraffen alene kan ændres således at den gælder for alle ved enstemmighed. Hvad angår den tidligere ejer så står der klart at retten bortfalder ved en senere handel med mindre bestyrelsen har givet dispensation.

Håber dette er svar nok.

Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.