Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fremleje af lejlighed

Da bestyrelsen ikke er helt afklaret med en af andelsforeningens paragraffer vedr. fremleje af lejlighed har jeg påtaget mig at få dette spørgsmål afklaret. Problemstillingen er at en lejlighed har været fremlejet i to år, og der ansøges nu om en forlængelse på to år, altså yderlig fremleje i to år til samme lejer (kæresten), men foreningens vedtægter vedr fremleje lyder som §12 der ses nedenfor. Kan “Herudover” tolkes som 1) at man kan fremleje ENTEN som angivet i lejeloven, ELLER ved godkendelse fra bestyrelsen 2) At fremlejen skal være i overensstemmelse med lejeloven (der siger at fremleje kan ske i højst to år) og I ØVRIGT skal være godkendt at bestyrelsen “§12: En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse.”

Vores svar fra

Det er min opfattelse, at vedtægternes § 12 skal fortolkes således, at en andelshaver dels kan foretage udlån eller udleje i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Opfylder man ikke dette vilkår, kan udlån/udleje kun ske med andelsboligforeningens bestyrelses samtykke. Der er således to muligheder, enten at opfylde lejelovens regler, eller indhente bestyrelsens samtykke.

ADVODAN Slagelse
Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.