Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Fremleje af andelsbolig

Vi er en forening med standard vedtægter of har en sag oppe hvor en andelsaver ønsker at fremleje sin andel i en periode på to år, ud fra vedtægternes paragraf 11 er der en formulering der hedder ” eller ligende”, hvem afgør hvor bredt denne ordlyd kan tolkes. Sagen er at andelshaveren endnu ikke har taget sin andel i brug, selv om den stod indflytningsklar per 1 juli, og nu med mener at paragraf 11 giver edkommende lov til at fremleje andelen med baggrund i at kæresten har et udviklingshæmmet barn som ikke kan flyttes fra deres nuværende bolig. så spørgsmålet er om formuleringen i paragraffen skal tolkes sådan at det skal være andelshaveren selv der er forhindret i at bo i andelen og demed overholde sin bopælspligt, eller om formuleringen er “bred” nok til reelt at omfatte alle forhold.

 

Vores svar fra

ABFs standardvedtægt foreskriver, at man som andelshaver kun kan optages, såfremt man beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig….
 
Bestyrelsen bør derfor allerede af den grund afvise at godkende fremleje af lejligheden, da andelshaveren ikke er flyttet ind i boligen.
 
Selv hvis andelshaveren var flyttet ind i lejligheden og dermed opfyldte bopælskravet, vil jeg anbefale, at I ikke godkender, at der kan fremlejes: Dette skyldes, at standardvedtægten kunne giver mulighed for at fremleje hvis “andelshaveren er midlertidigt fraværende…..” Dette er ikke tilfældet i sagen.
 
Bestyrelsen på derfor ved et skriftligt påkrav forlange, at andelshaveren flytter ind i boligen samt oplyse at manglende indflytning kan medføre eksklusion af andelsboligforeningen og opsigelse af brugsretten.
 
Det er i øvrigt bestyrelsen, der bestemmer hvorledes eventuelle vedtægtsbestemmelser om fremleje skal fortolkes.
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby

www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.