Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fremleje af andelsbolig: regler?

Med henblik på kommende generalforsamling har bestyrelsen fremsendt følgende ændring til vedtægter af vores paragraf vedrørende fremleje ud over de normale betingelser herfor som er:
1) Bestyrelsen har mandat til at give tilladelse til udlejning (fremleje), når vægtige grunde taler herfor såsom svigtende salg. En sådan tilladelse er kun gyldig såfremt tilladelsen er tidsbegrænset til maksimum 2 år.
2) Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes.
Vedrørende spørgsmål 1): Er en sådan indførsel i vedtægterne gyldig ifølge loven om fremleje?
Vedrørende spørgsmål 2): Er en sådan indførsel i vedtægterne gyldig ifølge loven om fremleje? For mig at se kan dette udmønte sig i spekulation hvis en andelshaver bor i hus i en anden kommune og således kun er interesseret i at beholde lejligheden til fremleje, måske som sikkerhedsnet, hvis og såfremt vedkommende skulle miste huset af en eller anden grund. Vedrørende spørgsmål
3): Ud over dette kan der eller fremlejes på følgende præmisser institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertid forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Er dette korrekt? Hvad siger expertpanelet: Kan det hjælpe undertegnede med at få hoved og hale på alt dette så det bliver korrekt i følge lejeloven.
På forhånd tak.

Vores svar fra

Lejelovens § 70 beskriver i hvilke situationer en lejer kan fremleje en beboelseslejlighed i indtil 2 år. Det fremgår af bestemmelsen at dette er muligt, når lejers fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.  Det er muligt for andelsforeningens generalforsamling at beslutte, at andelshaverne skal have ret til at fremleje deres lejligheder i andre tilfælde end dem, der er nævnt i lejeloven.
Anne Trankjær
Advokat
Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16
Fax 38 16 06 26

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.