Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Frasalg

I vores andelsboligforening har det vist sig ved salg at det fra køberes side er stor interesse for at erhverve boligen som ejer i stedet. Andelsboligforeningen er allerede etableret som særskilte lejligheder (22 enheder) spredt over fire ejendomme – og der er ingen problemer med at få dem udmatrikuleret Kan der fra andelsboligforeningens side tilbagekøbes den pågældende andelsbolig og herefter frasælge den som en del af den faste ejendom uden problemer. Efterfølgende er der selvfølgelig en mindre andelshaver – men provenuet fra salget vil selvfølgelig blive anvendt til eventuel nedbringelse af gæld til kreditinstitutter – hvilket sikkert også er et krav herfra. Men den pågældende andelshaver vil jo få solgt sin enhed – og selvfølgelig til den maksimale andelsværdi som er fastsat på generalforsamlingen.

Vores svar fra

Jeg læser det således, at andelsboligforeningen ejer 22 ejerlejligheder. Der er intet i vejen for, at andelsboligforeningen sælger en eller flere af disse. Men reglerne i vedtægterne skal følges. Forinden det gøres, bør det undersøges, hvorledes panthaverne forholder sig, ligesom det bør afklares, om der er et skattemæssigt aspekt.

Salget kan gennemføres ved, at køber betaler et beløb – som panthaverne formentlig vil forlange andelsboligforeningens lån nedbragt med – eller ved, at køber overtager en del af gælden.

Rent teknisk kan handlen etableres ved, at andelshaveren, der vil købe, fremsender et købstilbud, som andelsboligforeningen – efter at administrator sammen med rådgivere har udredt konsekvenserne af et salg – kan tage stilling til på en generalforsamling.

Jeg kan ikke uden at kende regnskab og vedtægter vurdere, om der er forhold, der kan forhindre et sådant delsalg.

Venlig hilsen

Advokat Per Nielsen (H)
Direkte tlf. 96 31 33 60
E-mail: pern@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.