Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Fra andelsforening til ejerforening

Hej, Skriver fra en andelsboligforening på Vesterbro, hvor jeg selv sidder i bestyrelsen. Nogle beboere i foreningen har peget på, at vores forening evt. kan omdannes til en ejerforening. Kan dette rent faktisk lade sig gøre (hvis der kan skaffes det fornødne flertal herfor)? Jeg mener, at der har været nogle eksempler på dette i Århus, men har ikke kunnet finde noget hpndfast information. Nogen siger det ikke er tilladt, andre siger det er helt i orden. Men hvad er fakta? Og er der nogle økonomiske fordele for beboerne ved at foreningen måtte blive lavet om til en ejerforening?

Vores svar fra

Kære Spørger,
Udgangspunktet er, at det ikke kan lade sig gøre at opdele andelsforeninger i etageejendomme til ejerlejligheder.
Det følger af ejerlejlighedsloven, at etageejendomme ejet af andelsboligforeninger ikke kan opdeles i ejerlejligheder. Dette forbud kan ikke omgås ved indledningsvist at sælge ejendommen til et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab,  da disse ikke kan erhverve ejendomme som inden for de seneste fem år har været ejet af en andelsboligforening.
Der foreligger endvidere landsretspraksis, der viser, at forbuddet også finder anvendelse, hvis andelsboligforeningen stifter et anpartsselskab, som erhverver ejendommen med henblik på efterfølgende opdeling i ejerlejligheder og  salg af ejerlejlighederne til de andelshavere, som tidligere havde beboet omhandlede lejligheder – blot som andelshavere.
Praksis viser, at opdeling via anpartsselskab  – bliver tilsidesat som omgåelse af ejerlejlighedsloven – hvis de enkelte andelshavere har en reel ret til at købe lejligheden efter opdelingen og således på intet tidspunkt har været i risiko for at ”miste” lejligheden.  Det er mere tvivlsomt, hvordan det forholder sig, hvis andelshaveren ikke har en egentlig ret til at købe pågældende lejlighed, men kun en forkøbsret. Det må dog imidlertid forventes at også sådanne arrangementer vil blive tilsidesat, hvis substansen trods den anderledes formulering alligevel er, at de tidligere andelshavere køber lejlighederne efter opdelingen i ejerlejligheder.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 | Fax: 49 21 58 30
Email: erma@advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.