Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Fra ABF til ejerlejligheder

Til rette vedkommende. Jeg retter henvendelse, idet jeg har brug for mere viden vedr. nedenstående spørgsmål. Jeg ejer en andel i en mindre ABF med 6 andele. Vi er forholdsvis nyetablerede, har eksisteret i 2,5 år. I de 2,5 år har vi haft mange problemer vedr. fejl og mangler, syn og skøn, store advokatregninger mmm., skift af formand, manglende samarbejde etc. etc. En af de øvrige andelshavere er fremkommet med et forslag om, at vi hver især skulle købe vores andel som ejerlejlighed. Dette er jeg på ingen måde interesseret i. Jeg er handicappet (multiple sclerose) og er gået på pension. Har kun få år til folkepensionsalder. Jeg har købt lige præcis denne bolig, fordi det er en andelsbolig, hvortil jeg kan få boligsikring/boligtilskud. Og for at kunne nyde mit otium i en overkommelig bolig, både hvad angår størrelse og økonomi. Samt den passer til og jeg har indrettet den til mit handicap, som er af svingende karakter, men vil kunne bruges af mig, også selv om jeg skulle blive totalt afhængig af ganghjælpemidler/kørestol. Mit spørgsmål er: Hvis en ABF skal opløses til salg til den enkelte andelshaver, hvordan vil en afstemning så være. Vi det være alle i foreningen, som skal være enige, eller kan det ske ved flertalsafstemning. Jeg har fået lavet en del boligændringer i forhold til mit handicap. Ændringer, som en ny køber ikke vil være interesseret i at overtage. Ligesom jeg har investeret i mange forbedringer alle i form af nagelfast inventar. Dette har jeg gjort, fordi det var her jeg skulle bo i en lang årrække. Kan jeg/vi (vi er pt. 2 andelshavere, som overhovedet ikke er interesserede i at købe vores lejligheder) risikere at komme til at “stå boligløse på gaden”?? Hvad er egentlig fordelen ved at købe sin andelslejlighed? Jeg kan ikke lige få øje på den. Og slet ikke efter værdistigningen ved sidste (vores første) offentlige ejendomsvurdering.

Vores svar fra

Ifølge ejerlejlighedsloven § 10, stk. 9 er det som udgangspunkt forbudt at opdele ejendomme, der ejes af andelsboligforeninger i ejerlejligheder.

Spørgsmålet bør derfor ikke komme til en afstemning. Der er dog ikke noget forbud mod at opløse foreningen og sælge den som udlejningsejendom, hvorefter andelshaverne kan blive boende som lejere.

Jeg vil dog ikke anbefale den konstruktion og hvis foreningen ønsker at gå vider med en opløsning, vil jeg anbefale, at I kontakter en advokat.
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.