Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Fortrinsret til at overtage andel og bolig

13D: personer indstillet af andre andelshavere. Hvis flere er interesserede foretager bestyrelsen en vurdering, der blandt andet omfatter familiære relationer og hvor lang tid indstilleren har boet i ejendommen.

Hvordan skal paragrafen forstås?

Vores svar fra

For at kunne give et bedre svar og vurdering, bliver jeg nok nødt til at se hele ventelistebestemmelsen i sin helhed.

Men den paragraf, som du refererer til, indeholder i hvert fald vide skønsmuligheder for bestyrelsen, hvorefter dens beslutning i givet fald blot skal være saglig og rimeligt begrundet – og øvrigt i overensstemmelse med de almindelige foreningsretlige principper – som bl.a. lighedsprincippet.

Det er nok svært at komme frem til et mere eksakt svar, fordi skønnet i den konkrete situation beror på afvejning af beboelsesperioden og den familiære relation. Men en bør fætter bør nok tælle mindre tungt end f.eks. en bror eller søster, det kan vel siges generelt om det sidste kriterium.

Hvor tungt kriterierne i øvrigt vejer i forhold til hinanden – er svært at sige.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.