Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Forslag til generalforsamling

Spørgsmål: Til Eksperterne 1. Er det lovligt at formulere forslag på følgende måde (eller er det flere forslag, som skal behandles seperat): Det foreslås at der foretages valuarvurdering af foreningens ejendom. Andelskronen fastsættes herefter på baggrund af den højeste vurdering. Der hensættes 15% af værdien af ejendommen til eventuelle fremtidige reperationer eller vedligeholdsarbejder? 2. Kan bestyrelsen afvise forslag til generalforsamlingen, om f eks ændret rækkefølge af punkterne (omkostningstunge forslag behandles før budgettet) med begrundelse at det ville kræve en vedtægtsændring på en ekstraordinær generalforsamling? 3. Kan bestyrelsen nægte at fremlægge bilag til årsregnskabet. Feks varmeregningen fra foreningens fjernvarmeleverandør, som indeholder flere oplysninger af interesse: Tilslutningsafgift, bonus/bod for afkøling, og årsopgørelsen kan anvendes som dokumentation for at man bor i en forening med mere end 10 beboere, ved ansøgning om METRO kort? 4. Hvordan bringes bestyrelsen til at underskrive årsregnskabet og referatet fra generalforsamling, som det er krævet i foreningens vedtægter? 5. Når bestyrelsen hæver det dobbelte af driftbudgettet som er godkendt på generalforsamling, er dette lovligt uden en ny behandling af budgettet? MVH Erik

Vores svar fra

Det er ganske komplicerede spørgsmål du stiller, men jeg vil forsøge at svare bedst muligt som denne korte form tillader. Jeg vil dog råde dig til at tage dine spørgsmål op med jeres administrator, da han bedre kender din situation og din andelsboligforening.
1: Der er ikke nogen lov der regulerer hvordan forslag må stilles, så dit forslag kan godt formuleres som du gør. Jeg vil dog mene at der er tale om et usædvanlig forslag som næppe vil kunne anvendes i praksis. Som jeg har forstået det, så skal der indhentes en valuar vurdering, som efterfølgende anvendes til at fastsætte andelskronen. Det følger af andelsboligforeningslovens § 6, stk. 5 at bestyrelsen i en note til årsregnskabet skal angive værdien af andelskronen. Som du beskriver det skal der efterfølgende ske en ansættelse af andelkronen. En sådan konstruktion forekommer mig tvivlsom, men kan måske gyldigt vedtages alt efter hvordan du endeligt udformer dit forslag. Jeg vil anbefale at du/I drøfter formuleringen med jeres administrator.
2: Som udgangspunkt kan dirigenten i forening med generalforsamlingen tage punkterne på dagsordenen i den rækkefølge der måtte ønskes, medmindre der selvfølgelig er en grund til at punkterne tages i en bestemt rækkefølge. Derfor vil jeg umiddelbart mene at svaret på dit spørgsmål er nej det kan bestyrelsen ikke, medmindre der er nogle grunde der taler derfor.
3: Udgangspunktet er at bestyrelsen ikke kan tilpligtes at fremlægge bilag til årsregnskabet, særligt ikke hvis der indgår personoplysninger, og endnu mindre hvis en revisor har godkendt årsregnskabet. Derimod kan du muligvis kræve at gennemse bilag på bestyrelsens kontor, alt efter hvad det er du ønsker at se.
4: Bestyrelsen kan ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens § 530 tilpligtes til at underskrive årsregnskabet og referatet.
5: Som udgangspunkt er en bestyrelse bundet af det vedtagne budget. Dog er der de undtagelser, for eksempel hvis budgettet er sat helt forkert, eller det er nødvendigt at afholde en udgift for at forhindre tab. Bestyrelsen bør dog hurtigst muligt indhente accept af ændringen af budgettet.
Håber det kan hjælpe dig videre. Jeg kan desværre ikke svare bedre efter de få oplysninger jeg har, jeg vil derfor råde dig til at kontakte jeres administrator, eller en advokat. Han vil kunne svare bedre end jeg kan gøre i denne korte form.
 
 
Med venlig hilsen
ADVODAN
Christian Dam Pedersen
advokatfuldmægtig
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.