Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Kan vi andelshavere finansiere altanerne forskelligt?

Kan nogle købe altanen kontant, mens andre afdrager altanen over boligafgiften?

Vi vil opsætte altaner i vores andelsboligforening. Nogle andelshavere vil betale via en månedlig forhøjelse af boligafgiften, som afdrag på et lån optaget af andelsboligforeningen, disse altaner er således foreningens ejendom. Andre andelshavere ønsker at købe altanen kontant, dog også med andelsboligforeningen som fælles bygherre for alle i byggeperioden. Disse altaner bliver altså en forbedring til den enkeltes andelsbolig.

Er det muligt med denne købskombination? Er der nogle lovgivningsmæssige regler for, hvilken afskrivningskurve de individuelt købte altaner skal følge, eller afskrives altanerne slet ikke, hvilket jo gælder for ejendommen i øvrigt?

Bedste hilsner

Vores svar fra

Altanprojekter skal tilrettelægges nøje og kræver grundig rådgivning, som ikke kan gives på relevant måde inden for rammerne af en brevkasse. Dette fordi jeg ikke kan redegøre for mulighederne og hvilket flertal, der i givet fald skal til for at træffe beslutningen, når jeg ikke har kendskab til, om der er altaner i ejendommen i forvejen, ligesom min vurdering afhænger af om alle lejligheder har/får altan.

Med de reservationer er det overordnet min vurdering, at altanprojekter bør udføres ensartet. Således at der kommer til at gælde den samme model for finansiering for alle andelene. Ikke mindst fordi, at de individuelle altaner fordrer vedtægtsbestemmelser omkring vedligeholdelse m.v. Hertil at individuelt købte altaner ikke skal medregnes ved valuarvurdering, hvorfor det er meget upraktisk ikke at have ensartede regler i hele foreningen.

Giv mig gerne et kald på tlf.: 49250958 for en uforpligtende drøftelse.

Med venlig hilsnen
Erik Matthiesen
Advokat (H)
Erma@advodan.dk

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.