Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Forskel på boligafgifter

Har jeg, som andelsboligindehaver, ret til at kende størrelsen på de andre beboeres boligafgift? Jeg har indtryk af at der i vores forening er meget stor forskel på hvor meget de forskellige andelsindehavere betaler i månedlig afgift, og at dette beløb ikke er fastlagt i henhold til størrelsen på de forskellige lejligheder. Har jeg ret til at bede om oplysninger omkring de forskellige lejligheders boligafgifter, og er der nogle regler for at boligafgifterne skal være ens for alle, eller svare til størrelsen på lejligheden? 

Vores svar fra

Du har ikke som sådan ret til at få aktindsigt, men jeg vil foreslå, at du kontakter bestyrelsen for en afklaring af spørgsmålet og eventuelt inddrager administrator i sagen.

Der er ingen regler – med mindre der står noget i jeres vedtægter (tjek) – der regulerer, hvor meget hver andel skal betale i boligafgift og det afhænger således meget af, hvad der blev aftalt i forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen.

Ifølge standardvedtægten har generalforsamlingen mulighed for at regulere andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.

Ifølge standardvedtægten fastsættes det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger endvidere således, at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel.

Du bør derfor undersøge jeres egne vedtægter, idet en eventuel skæv fordeling af boligafgiften muligvis kan ændres af en generalforsamling.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.