Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Forsinket frigivelse

Jeg har underskrevet en standardkøbsaftale, der tilsyneladende indeholder to modstridende klausuler om frigivelse af købesummen:
Punkt 16 (individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår) indholder følgende:”Det er mellem køber og sælger aftalt, at der efter overtagelsesdagen KAN ske frigivelse på baggrund af skøde MED retsanmærkninger, såfremt sælgers bank indestår for aflysning af præjudicerende hæftelser/anmærkningsfrit skøde”.
Punkt 18 (Købesummen) indeholder følgende: “Den, der berigtiger handlen, eller depositar har PLIGT til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af de anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst UDEN præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen.”
Kan jeg på baggrund af ovenstående kræve frigivelse så snart skødet er tinglyst MED retsanmærkninger? Købers advokat vil ikke frigive før der er tinglyst UDEN retsanmærkninger? Men jeg mener, at punkt 16 klausulen må “overtrumfe” punkt 18 klausulen, netop fordi punkt 16 er “individuelle vilkår”, og punkt 18 er standard.

Vores svar fra

Hvis det specifikt er aftalt i købsaftalens punkt 16, at der kan frigives mod indeståelse fra sælgers pengeinstitut for anmærkningsfrit skøde – så vil dette vilkår efter min vurdering være det gældende og ”ranghøjere” end standardteksten i punkt 18. Naturligvis forudsat at sælgers bank har afgivet indeståelse.
Da jeg ikke kender hele aftalegrundlaget og eventuelle andre særaftaler om frigivelsesvilkår kan dette svar kun være generelt. For en konkret vurdering af din situation må du indhente rådgivning.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup | Denmark

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.