Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Forsikringer

Vi er en andel på 20 boliger som er meget i tvil om vi skal have en forsikring på arbejde som ikke har noget at gøre med selve boligen alså når vi skal holde vores fællesarealer, græsslåning mm. Så derfor hvad er reglerne? Skal vi tegne en forsikring på beboerne eller dækker deres egen forsikring.

Vores svar fra

Tak for Jeres henvendelse.

Spørgsmålet går på om hvordan beboerne er dækket i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

I lov om arbejdsskadeforsikring står der, at enhver der her i landet udfører arbejde for andre er forsikret under arbejdets udførelse.  Det gælder, uanset om man får løn for arbejdet eller udfører arbejdet ulønnet.
Det er ligeledes uden betydning, om man er ansat til varigt arbejde, eller der blot er tale om et tilfældigt og kortvarigt ansættelsesforhold. Dog er man ikke forsikret på vej til og fra arbejde.

Hvem har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring?
En forening, der beskæftiger andre, har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring.
Pligten til at tegne forsikring gælder dog ikke for stat og kommuner.
Hvis der ikke er tegnet forsikring, må staten eller kommunen selv betale erstatning til den ansatte, der kommer til skade på arbejdet.

Arbejdsskadeforsikringen er delt op i en ulykkesdel og en erhvervssygdomsdel. Ulykkesdelen tegnes i et forsikringsselskab mens erhvervssygdomsdelen tegnes i arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring, som er et offentligt reguleret selvejende institution. 

Hvornår skal en forening tegne arbejdsskadeforsikring?

Der skal altid tegnes arbejdsskadeforsikring:

Når der ansættes lønnede medarbejdere. Det kan f. eks være kontorpersonale, vicevært, folk til pasning af grønne områder eller idrætsanlæg.

Når foreningen har antaget fremmet ulønnet hjælp til at udføre arbejde. F. eks hvis man får en pensionist til at passe det grønne område, en mor til at vaske idrætsklubben trøjer eller et medlem til at vaske gulvet efter generalforsamlingen i pensionistklubben.

Når en forening beder medlemmerne udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde. F. eks et større kompliceret regnskabsarbejde, hvor man ellers normalt ville have ansat lønnet arbejdskraft.

Der skal ikke tegnes arbejdsskadeforsikring:

Når medlemmerne af en forening herunder bestyrelsesmedlemmer, kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter.

Det vil sige: At fremgår det af vedtægterne at beboerne skal deltage med at holde fællesarealerne er de således ikke omfatter af arbejdsskadeloven. 

Som beskrevet ovenfor er det ikke ligetil at besvare om Jeres forening har forsikringspligt da jeg ikke kender / er i besiddelse af Jeres vedtægter.

Såfremt en af foreningens beboer kommer til skade under fællesarbejdet vil ulykkesforsikringen også være en mulighed.

Der er følgende muligheder.

Heltidsulykkesforsikring som dækker 24 timer i døgnet.

Fritidsulykke som dækker i ens fritid.

I øvrigt kan jeg henvise til F&P (forsikringsoplysningen) der har brochure I kan få tilsendt eller downloade fra Deres hjemmeside          

http://www.forsikringogpension.dk

Med venlig hilsen

Henrik Uhrskov
Salgschef
Erhverv

 Alka Forsikring
Engelholm Alle 1
2630 Taastrup
 Direkte tlf. 43 58 53 78
Mobil tlf. 40 44 40 87 www.alka.dk 

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.