Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Forringelse af erhvervsandel

 Vi har i vores andelsboligforening med 4 erhvervsandele ud af 36 netop afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor et af punkterne var indretning af gårdmiljø. Et flertal på 13 stemmer mod 11) og en blank stemme besluttede, at gården, hvor der hidtil har været 7 parkeringspladser, skulle være helt uden p-pladser. Da der opstod tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen ved afstemningen også havde besluttet, at der slet ikke skulle komme biler i gården, blev der (ret kaotisk) foranstaltet en “tillægsafstemning”, hvor et flertal så besluttede, at det af hensyn til erhvervene skulle tillades, at køretøjer skulle kunne køre ind i gården og afsætte varer på en “vendeplads”. De 4 erhverv har hidtil kunnet køre helt til deres bagindgang for afsætning af varer. Min hustru driver en forretning med restaurering af møbler, og er derfor afhængig af, at kunne komme både uhindret til bagdøre (to hvoraf den ene er en dobbeltdør) og til kælderrum (samme størrelse som forretningen og med adgang fra forretningen ad en smal lem i gulvet ad en stejl trappe. Med den trufne beslutning kan der blive tale om en ret så væsentlig forringelse af erhversandelen. Hvilke krav kan min hustru og de tre øvrige erhvervsandele stille om uhindret adgang til bag- og kælderrum? Kan en evt. forringelse medføre huslejenedsættelse eller at andelsboligforeningen simpelthen pålægges at “overtage” erhvervsandelen til markedsprisen. Min hustru og jeg bor i andelslejlighed i samme forening. Er der nogen tidshorisont for et svar – der er nu gået mere end 4 måneder? 

Kære Spørger 
Det er ikke nemt at svare på, da man er nødt til at se på om erhvervsandelene har en særlig ret til p-pladser i gården, enten ved tidligere lejekontrakter, sædvane eller andet.
Hvis ikke en sådan ret kan gøres gældende, mener jeg ikke der kan stilles nogen krav mod foreningen.
Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.