Skal forretningsorden og referater være tilgængelige for andelshaverne?

Desværre ser vi en bestyrelse, som ikke ønsker at alle generalforsamlingsbeslutninger bliver tilgængelige for andelshaveren, trods forslag om fri adgang til disse vigtige generalforsamlingsbeslutninger. Derved bliver det jo vanskeligt at informere nye andelshavere om de regler, som tidligere generalforsamlinger har vedtaget. Desværre ses også en bestyrelse, som ikke følger foreningens generalforsamlingsbeslutninger.

Hvordan kan den enkelte andelshaver, som ikke sidder i bestyrelsen, løse dette alvorlige problem med en bestyrelse, der dels ikke ønsker at følge generalforsamlingsbeslutninger eller ønsker, at alle generalforsamlingsbeslutninger er frit tilgængelige for nye som ældre andelshavere?

Altså: Skal bestyrelsens forretningsorden og referater være tilgængelige for andelshaverne?

Vores svar fra den 22. august 2019

Bestyrelser er ikke – med mindre vedtægterne siger andet – forpligtede til at offentliggøre deres forretningsorden.

Generalforsamlingsreferater skal almindeligvis udsendes til medlemmerne og disse har krav på at modtage kopi deraf. Det løses i praksis lettest ved at gøre generalforsamlingsreferaterne tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Erik Matthiesen
Advokat (H)
[email protected]

Om forfatteren: Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?