Bestyrelseformanden vil ikke lade os se bilagene

Hej.

Jeg skriver til jer fordi, jeg har nu på andet år bedt om at måtte se bilagene på hvad der bliver brugt i andelsforeningen, men hver gang nægter andelsformanden at give mig dette.
Han siger at et godkendt regnskab er et godkendt regnskab og det må jeg forholde mig til efter som det er det han har fået af vide fra andelsforeningens advokat og revisor.
Men kan det passe og hvorfor er han så uvildig til at jeg ikke må se bilagene. Hvilken rettigheder har jeg og hvordan kan jeg se disse. Jeg har på fornemmelsen at han skjuler noget og det gør mig bekymret som andelshaver at jeg ikke kan gøre noget.

Mvh Katja

Katja
Vores svar fra den 27. juni 2017

Tak for din henvendelse.

Som menigt medlem har du ikke krav på at se de underliggende bilag til regnskabet. Eneste mulighed, når bestyrelsen ikke ønsker at udlevere bilagene er at benytte de demokratiske organer i andelsforeningen og lade sig vælge til bestyrelsen eller som intern revisor – hvis foreningen har en sådan. Der er heller ikke noget til hinder for – som det mindre i det mere – at fremsætte forslag til på generalforsamlingen om, at andelshaverne på forlangende skal gives adgang til at gennemse foreningens bogføringsbilag., eventuelt således at bilagene ikke udleveres men opbevares i bestyrelseslokalet og at medlemmerne kan gennemgå dem dér.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen
Advokat (H)”

Om forfatteren: Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?