Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Formand der udøver magtmisbrug

En kort historie om en formand der udøver magtmisbrug.
1.A. Han giver andelshaver lov til at udvide sin andel ind på en andens andel, også selvom denne andelshaver er indforstået med dette.
? Må man bare udvide sin andel når man har lyst til dette ??
1.B. Han har uden øvrige andelshavere viden/rådslagning inddraget et fællesareal, som er givet af kommunen, til forlængelses af 5 andelshavere baghave, dvs. de har flyttet deres skel.
? Kan han bare uddele jord til andelshavere især når det er et fællesareal det dejer sig om.
1.C. han har givet andelshaver lov til at sætte et “fast” hegn op i skel på tods af der i lokalplanen står man ikke må.
? Det er vist også en “Omér” ??
FORMANDENS OMGANG MED FORENINGENS PENGE.
2.A. Formanden har i et år ikke ville fremlægge regnskab, det på trods af han godt vidste at kasseren intet regnskab har ført i et helt år.
? Kan man på nogen måde gør ham noget når han har så lidt styr på det ??
2.B. Han har på foreningens vegne modtaget en check fra den entreprenør der har bygget husene, til dækning af gartnerudgifter i forbindelses med anlæggelses af græsplæner og hæk. Denne check har indsat på en separat konto helt uden for foreningens regnskab. Der sker dette at – efter at have betalt gartner, bliver der en pæn sum penge tilbage. Disse penge uddeler han til de andelshavere der ikke kune vente, men selv har anlagt græs / sten. Det er kun nogle få andelshaver der har modtage penge, der er stadig en del som også har anlagt selv men intet hørt fra ham. Dvs. nogle ganske få har deltaget i gavefesten. Det er yderlige på sidste generalforsamling blevet ham afkrævet et regnskab for ovenstående handlinger, men der findes intet regnskab.
? Har vi en politisag / skattesag her ????
2.C. Han har udlånt ca. 9000.-kr. af andelskassen til en andelshaver så denne kunne købe fliser til 5 andelshavere. Heller ikke her findes der noget regnskab/bilag.
? Hvad gøres der her ??
2.D. Han har på et tidspunkt fået udbetalt nogle 3 promille-penge fra entreprenøren til foreningen, men dem kan han ikke gøre rede for ?Hvad nu ??
Mit spørgsmål er nu –
3.A. Er der en øverste myndighed man kan melde ham til ??
3.B. Må en formand ustraffet bare bruge løs af andelshaveres fælles pengekasse ??
3.C. Er der i nogle af de ovennævnte ting belæg for en politianmeldes mod formanden eller belæg for en henvendelses til skattevæsnet ??

Vores svar fra

En besvarelse af dine spørgsmål ligger desværre uden for denne portals område. Da der er tale om ganske mange spørgsmål, hvoraf nogle kan være af alvorlig karakter, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat for at se nærmere på sagen.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144 JAL@datea.dk www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.