Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Forlængelse af tidsbegrænset leje

Jeg har de seneste 2 år fremlejet min andelslejlighed på en tidsbegrænset lejekontrakt på 2 år efter godkendelse på generalforsamlingen i 2009. Jeg OG lejer vil begge gerne lave en ny tridbegrænset lejekontrakt på 2 eller 3 år. Er der mulighed for dette UDEN at jeg kan komme i klemme med at lejeren EFTER den nye tidsbegrænsede lejeperiode udløber er uopsigelig i.h.t. lejeloven hvis man igen laver den nye lejekontrakt tidsbegrænset?

Vores svar fra

Det er sådan, at man som udgangspunkt ikke ønsker tidsbegrænsede beboelseslejemål, da lejeloven er en social beskyttelseslov, som langt hen ad vejen varetager lejers rettigheder. Han man som udlejer en rimelig grund til at udleje tidsbegrænset, som accepteres dette. Første gang det sker, vil man ikke stille spørgsmål til årsagen etc., men sker det igen lige efter den første gange, skal det være rigtig godt begrundet fra udlejers side. Og det er ikke en god begrundelse, at man vil være sikker på, at lejer flytter til en bestemt dato etc. Det kan f. eks. være, at en udstationering i udlandet fra ens arbejde er blevet forlænget etc. Er der ikke en sådan objektiv årsag til forlængelsen, eller kan årsagen ikke dokumenteres, er der meget stor risiko for, at tidsbegrænsningen vil blive tilsidesat, hvis lejeren indbringer spørgsmålet for retten. Tredje gang det sker, vil det være vanskeligt for udlejer at klare frisag, med mindre man har en ganske særlig og velbegrundet årsag hertil.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.