Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Forkøbsret efter 2 års leje

  Jeg er næstformand i en andelsboligforening. Jeg henvender mig da vi i vores bestyrelse har et spørgsmål vedrørende fremleje af en andelslejlighed. En andelshaver er flyttet til udlandet for at arbejde, og har gennem andelsforeningens administration udlejet (fremlejet) sin lejlighed i 2 år. Nu har andelshaveren henvendt sig til vores administrator samt bestyrelsen for at forlænge den eksisterende fremleje i yderligere et år hvormed den samlede periode for fremlejen overstiger 2 år. Vores spørgsmål går nu på hvordan lejeloven stiller sig over for lejeren som lejer en andelslejlighed i mere end 2 år? Kan lejeren via sine rettigheder i lejeloven få lov til at købe andelslejligheden hvis denne sættes til salg efter 2 år? Andelsforeningen har en venteliste som beboerne forventer altid er gældende hvis en andelslejlighed skal sælges. Og bestyrelsen skal derfor sikre sig, at den kun godkender en forlængelse af en fremlejeaftale, hvis det fortsat er andelsforeningens interne og eksterne ventelister der tilgodeses først. Bestyrelsen har derfor brug for viden, til at sikre, at det fortsat er de personer der står på ventelisten der først bliver tilbudt at købe en andelslejlighed, som her beskrevet, hvis den nuværende andelshave vælger at sætte sin andelslejlighed til salg. Vi håber andelsportalen kan være behjælpelig med oplysninger i en sag som denne. 

Vores svar fra

Dit spørgsmål bliver ofte stillet, men beror formentlig på en misforståelse af lejelovens regler: Fremlejer har ingen rettigheder ifølge lejeloven til at overtage en andelslejligheder. At der er andre regler, der kan medføre, at lejeren kan opnå ret til at forsætte lejemålet, er en anden sag.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.