Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Forenings køb af andelsbevis

I forbindelse med en andelshavers død, er der opstået et væsentligt huslejetilgodehavende, ca 50.000,-
Der er ikke noget der tyder på at “dødsboet” kan realisere andelsbeviset og herved nedbringe eller betale gælden.

Spørgsmålet er: Må foreningen selv overtage lejligheden og herefter udleje boligen til 3. person efter lejeloven regler. Evt. af midlertidig karakter hvor der i lejekontrakten gives lejer nogle rettigheder til at købe andelsbeviset ?

Vores svar fra

Der må være taget stilling til dødsboets behandling i skifteretten. Der må således findes en skifteretsattest, hvoraf fremgår hvem, der disponerer på dødsboets vegne.

Andelsboligforeningen kan aftale med dødsboet, at der sker eksklusion, og det vil indebærer, at andelsboligforeningen disponerer.

Det kan måske aftales, at arvingerne overtager andelsboligen, og at denne herefter udlejes.
Hvis aftale ikke træffes eller ikke kan træffes, må andelsboligforeningen overgive restancen til incasso og tage skridt til eksklusion efter vedtægternes bestemmelser herom.

Venlig hilsen

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.