Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Foreningen vil ikke kompensere for elsyn

Jeg bor ikke selv i Filipsgården, men min kæreste har for nylig solgt sin lejlighed i Filipsgården for at købe sig ind hos mig. Administrationen tilbageholdt 30.000 til evt forbedringer efter elsyn og til vores store overrraskelse, fik hun kun knap 8000 tilbage. Der var udført forbedringer for over 22.000 kroner! Dette vel at mærke uden på forhånd at informere om, at det skulle udføres. Da hun i sin tid overtog lejligheden blev der udført elsyn, og der var ingen anmærkninger. Hun kom dengang til at betale, som en del af forbedringer i lejligheden, for et sænket loft, og de elinstallationer, der var blevet lavet i den forbindelse. Netop disse “forbedringer” har elsynet nu vurdet som ulovlige, så nu er hun så kommet til at betale for udbedring af dem – dvs. hun har betalt for dem to gange! Der er ikke i de år, hun har boet i lejligheden blevet ændret nogetsomhelst ved elinstallationerne. Altså har hun nu betalt for fejl begået af tidligere ejere og overset af det tidligere elsyn. Ejendommens bestyrelse vil ikke kompensere, da de mener, de har deres ryg fri pga., at der jo blev foretaget elsyn i sin tid. Det firma, der i sin tid lavede elsyn, eksisteret ikke længere. Det skal siges, at varmemesteren ved gennemgangen af lejligheden anbefalede min kæreste ikke at være der til elsynet, “for det er bare noget, der skal gøres, og der er ikke noget at komme efter”. Derudover: Kan det passe, at det firma, der udfører elsyn også skal få opgaven med at ordne det fornødne bagefter? Det skaber mistænksomhed – for svage sjæle ville kunne notere fejl og mangler, som de så kunne score kassen på. Summa Summarum: Vi føler os dårligt behandlet – men har vi en sag?

Vores svar fra

Hvis man ikke er tilfreds med sin vurderingsrapport, herunder i forhold til et el-tjek, skal der reklameres straks overfor administrator og øvrige parter, så man kan få spørgsmålet afgjort – evt. ved at få en helt tredje skønsmand på sagen. Dette inden arbejdet udføres.

Ja, det forekommer lidt barokt, hvis en anden autoriseret elektriker tidligere har lavet et el-tjek uden at gøre bemærkninger. Men den første har måske overset noget ellers der kan være forskellige faglige opfattelser.

Om I har en sag afhænger nok af, om I har reklameret hurtigt overfor administrator, da I så el-tjeks-rapporten – og af om arbejder vitterlig blot blev udført uden nogen som helst chance for jeres protest.

En nærmere vurdering af procesmuligheder kræver, at en advokat gennemser jeres vedtægter og skrevne regler om processen med vurdering samt overdragelsesaftalens tekst herom.

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat

ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.