Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Forbedringer og deres værdi samt levetid

Jeg har for nylig købt en andelslejlighed, hvor jeg står overfor en istandsættelse. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål, jeg håber i kan være mig behjælpelig med, inden jeg kaster mig ud i den helt store (og kostelige) ombygning. 1. Jeg har ved købet betalt kr. 21.000 for en ”forbedring” der bl.a. omfatter nedsænkning af loft i gangen, etablering af en væg m.m. Der er i mit univers ikke tale om en forbedring, snarere betragter jeg dette som en forringelse, og vil rive dette ned når jeg går i gang med min ombygning. I og med jeg fjerner en forbedring jeg har betalt for, er disse penge så tabt, den dag jeg vælger at sælge lejligheden? 2. I tidernes morgen var der ikke bad i lejligheden. I 1989 blev dette etableret ved en ombygning af daværende toilet. Der resterer stadig kr. 25.000 af denne forbedring da afskrivningen er 25 år. Dette rum trænger også til en renovering/ombygning bl.a. idet døren til bad/toilet er placeret i direkte forbindelse med køkkenet, samt bad/toilet ikke lever op til de vådrums krav, der er i dag. Hvis jeg ombygger bad/toilet, vil jeg så tabe disse penge, den dag jeg sælger lejligheden, eller vil denne forbedring leve videre, da den til dels omhandler etablering af et bad, som der ikke tidligere var i lejligheden? 3. Lejligheden ligger ud til en trafikeret gade. Selvom der er termovinduer i lejligheden, er der stadig støjgener fra trafikken. Vil det tælle som en forbedring, hvis jeg får lavet et sæt forsatsvinduer med det formål for øje at minimere støjgenerne? På forhånd tak for jeres hjælp. NB! Vedtægterne giver ikke klarhed på ovennævnte spørgsmål – kun at forbedringer vurderes af en af bestyrelsen valgt vurderingsmand.

Vores svar fra

Ad. 1: Man kan som hovedregel kun medtage værdien af en forbedring, hvis tilstedeværelse kan konstateres ved overdragelsen. Hvis du derfor fjerner en forbedring, kan du ikke få et tillæg for denne ved et senere salg.

Ad. 2:

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.