Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Forbedringer: hvilke regler

Hvordan er reglerne for afskrivning på hhv.: Hvidevarer, gulvtæpper, tilkøb af diverse faste el-installationer m.m.., isolering af skur. Findes der et link/hjemmeside hvor vi kan se disse ? Vedr. isolering af skur samt nogle ekstra klinker i køkkenet, har vi ikke længere de originale fakturaer – hvad kan vi gøre ved det ? I.f.m. ejet arbejde (isolering af skur) har vi brugt 2-3 arbejdsdag for en person. Hvad kan vi medtaget dette med ?

Det mest almindelige er, at andelsforeningerne benytter ABF’s regler for afskrivning. Det er dog tilladt, at man vedtager egne regler for afskrivning i en forening, det skal blot godkendes af generalforsamlingen.
 
Forskellige forbedringer afskrives over forskellige perioder. Typisk er afskrivningsperioden baseret på den forventede levetid af forbedringen. Etablering af et tungt badeværelse bliver afskrevet over 30 år, mens hvidevarer bliver afskrevet over 5 eller 10 år.
 
Kurverne kan rekvireres hos ABF, idet de findes i ABF håndbogen.
 
Når man mangler fakturaer, vil det være vurderingsmandens skøn af omkostningen, der er gældende.
 
Værdien af eget arbejde bliver fastsat ud fra en timepris, som gælder for det år, hvor arbejderne blev udført. Vurderingsmanden skønner et antal timer, som er rimeligt for gennemførelse af arbejderne. Skønnet vil ofte ligge over det en håndværker skulle have brugt på at udføre arbejdet, men det vil ikke kunne udgøre markant mere end det.
 
Det konkrete arbejde på isolering af et skur, vil typisk ikke kunne udløse mere end 10-12 timer.
 
 
_____________________________
 
Med venlig hilsen
 
Flemming Eibye
Eibye & Holmsgaard ApS
 
Tlf.: 3297 0107 / Fax: 3297 0137
  
www.eibyeogholmsgaard.dk

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.