Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Forbedringer for gulv

Min kæreste og jeg overtog en andelslejlighed i november 2007 og gjorde umiddelbart efter indflytning indsigelse mod at skulle betale en forbedring på 4701 kr for maler- og lakbehandling af gulve i stue og værelser. Da gulvenes stand samtidig var meget dårlig anførte vi, at udgifter til efterfølgende reparation af gulvene samtidig skulle betales af sælger. Med andre ord omfattede vores indsigelse følgende: 1. Indsigelse mod at skulle betale forbedringer på 4701 kr. 2. Krav om at sælger skulle dække mine udgifter til efterfølgende reparation af gulvene. Vores indsigelse blev indgiftet skriftlig i et brev til andelsboligforeningen af 12 november 2007, jf. nedenfor: > “I vurderingsrapporten er der skønnet forbedringer på 4.701 DKK for maler- og lakbehandling af gulve i stue og værelser. Denne tilskrivning er efter vores opfattelse ikke berettiget af flere årsager. For det første, har vi konstateret, at gulvet ikke er blevet grundet, inden malingen er blevet påført. Følgelig er der sivet harpiks ud gennem malingen, hvorved gulvet har fået et gulligt skær og en ujævn overflade. For det andet, er der ikke fortaget maler- og lakbehandling af en del af gulvet i det ene værelse, hvor der tidligere synes at have stået et skab. Vurderingsrapporten anfører ikke disse forhold og anbefaler intet fradrag herfor. Hertil kommer, at vurderingsrapporten anfører, at tilstanden af bræddegulvet i alrummet er ”mindre god” og trænger kraftigt til overfladebehandling. Der er imidlertid ikke anbefalet noget fradrag herfor. Som følge af denne mangelfulde maler- og lakbehandling af gulvene har vi været nødsaget til at få et gulvslibningsfirma til at slibe og omlakere gulvene. Den skønnede pris herfor er ca. 5.750 DKK for køkken samt værelserne. Udgiften for alrummet er anslået til ca. 1.500 DKK yderligere. Det er vores udgangspunkt, at disse udgifter skal oppebæres af sælger.” < Andelsboligforeningen har efterfølgende givet os medhold i at gulvenes tilstand var så dårlig, at udgifterne til reparation skulle dækkes af sælger, dvs. pkt. 2 ovenfor. Andelsboligforeningen vil imidlertid ikke give os medhold i pkt. 1. Således skriver de: "Det beløb de betalte ved overtagelsen for forbedringer får de igen når de sælger lejligheden. Der er altså tale om to forbedringer, den du selv har udført også selvom det er samme emne der er forbedret." Med andre ord lægger andelsboligforeningen op til, at de 4.701. kr skal dækkes af den nye køber, når jeg en dag sælger lejligheden. Denne model synes at være urimelig af flere årsager: 1. Andelsboligforeningen har allerede givet os medhold i at forbedringerne var så mangelfuldt udført, at mine udgifter til reparation, skal dækkes af sælger. Ergo er det urimeligt, at jeg og siden hen en ny køber skal betale for dem. 2. Når jeg sælger lejligheden vil den nye køber med al sandsynlighed gøre indsigelse mod at skulle betale for en forbedring, der for længst er afskrevet. 3. Afslibning og lakering af gulve kan ikke defineres som en forbedring, jf. jeres vedledning for afskrivninger. Jeg ser meget frem jeres rådgivning i denne sag.

Vores svar fra

Såfremt det kan bevises, at gulvet rent faktisk var mangelfuldt ved overtagelsen – og vuderingsrapporten dermed var mangelfuld – bør malingen af gulvet ikke medtaget som en forbedring. Der burde derimod formentlig have været medtaget et afslag i prisen, svarende til afhjælpningsomkostningerne.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.