Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Fodnote-købsaftale

En tidligere andelshaver har anlagt sag mod foreningen pga. strid om hvorvidt andelskronen er korrekt beregnet. Foreningen regner et byfornyelseslån som gæld, selvom det tilsyneladende ikke er foreningen der hæfter for dette lån. Derfor mener den tidligere andelshaver at have solgt sin andel for billigt. Nu er jeg ved at sælge min andel til den nuværende (sandsynligvis forkerte) andelsværdi. Bestyrelsen har tilføjet et forbehold i købsaftalen, hvor der står at sælger lover ikke at gøre yderligere krav, hvis ovennævnte sag falder ud til den tidligere andelshavers fordel. Det har jeg ikke særligt lyst til at love. Så vidt jeg kan se er det mere foreningens problem end min købers. Kan jeg kræve at forbeholdet fjernes eller kan bestyrelsen så nægte at salget finder sted inden ovenstående retsag er afgjort?

Vores svar fra

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt byfornyelseslånet skal fratrækkes ved opgørelsen af foreningens formue afhænger svaret lidt af, hvordan støtten er ydet. For nærmere information henvises til andelsboligforeningensloven § 5, som du kan finde på retsinfo.dk.
 
Vedrørende den igangværende retssag, vil jeg anbefale, at du kontakter en advokat, der kan hjælpe dig med at formulere en klausul til overdragelsesaftalen, hvorefter du rent faktisk tager forbehold for en efterregulering af salgsprisen i overdragelsesaftalen.
 
 
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.