Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Flere spørgsmål

Spørgsmål 1 – Forældrekøb Jeg har min andel, beliggende Hathjulet 21, 3140 Ålsgårde, til salg. Det har desværre vist sig, at det er svært at sælge p.t., men jeg har en køber på hånden, såfremt hun kan købe andelen til sin voksne datter. Datteren kan af private årsager ikke stå som andelshaver, hvorfor det i givet fald vil være moderens navn, der står på andelsbeviset, mens andelen skal beboes af datteren. Der står i vores vedtægter, at det ikke er tilladt at fremleje sin andelsbolig ud. Derfor ville jeg forsøge at få ændret vedtægterne ved vores seneste generalforsamling, som fandt sted den 22. april 2009. Den 12. april 2009 uddelte jeg mit forslag skriftligt til samtlige andelshavere med anmodning om, at spørgsmålet skulle behandles på vores generalforsamling. Da vi nåede til mit forslag på dagsordenen, blev det fejet af bordet af foreningens revisor, som hævdede, at der ikke skulle stemmes om det, fordi forslaget var ulovligt. Jeg har kendskab til andre andelsboligforeninger, hvor det er tilladt at fremleje sin andel ud. Er det korrekt, eller har man mulighed for at ændre foreningens vedtægter herom ved en generalforsamling? Spørgsmål 2 – Rækkefølge af fortrinsret til at overtage en andel Ved generalforsamlingen i foråret 2008 blev der foretaget ændringer af rækkefølgen i fortrinsretten til at overtage en andel, således at personer, der ikke i forvejen er andelshaver, og som er indtegnet på venteliste hos bestyrelsen ligger som nr. 4. I november 2008 får jeg vores venteliste af foreningens formand, som samtidig gør mig opmærksom på, at man siden ændringen i foråret 2008 har afvist henvendelser om at blive optaget på ventelisten p.g.a. rækkefølgeændringen. Dette spørgsmål blev rejst ved den seneste generalforsamling, hvortil der blev svaret, at rækkefølgeændringen var ulovlig, og at man derfor ikke havde villet optage nye personer på ventelisten. Er det sandt, at rækkefølgen er ulovlig? Og i givet fald: Er det tilladt for foreningen ikke straks at ændre vedtægterne, når den opdager at en eller flere dele er ulovlige? Spørgsmål 3 – Regulering af à conto varme og vandindbetaling Jeg er fraflyttet min andel pr. 1. januar 2009, og bad allerede i december 2008 vores kasserer om at reducere min à conto indbetaling af vand og varme fra årsskiftet. Dette blev ikke gjort, og jeg aftalte derfor mundtlig med hende, at jeg selv kunne tilbageholde à conto indbetalingerne. Da jeg havde gjort dette første gang, vendte hun tilbage til mig, og sagde at det måtte jeg alligevel ikke gøre, og at hun heller ikke kunne ændre på min à conto opkrævning, så jeg var nødt til – selvom jeg ikke længere bor i andelen – at betale for både vand og varme. Jeg var desværre ikke i stand til at indbetale det tilbageholdte beløb, og grundet svigtende salg og dermed dobbelt husleje har jeg desværre set mig nødsaget til yderligere to gange at tilbageholde à conto betaling for vand og delvist for varme. De tilbageholdte beløb udgør alt i alt kr. 4.020,-. På den seneste generalforsamling blev det højlydt forkyndt af foreningens revisor, at jeg skylder penge til foreningen, og at hvis det skyldige beløb ikke indbetales straks, vil jeg blive ekskluderet af foreningen. A. Er det tilladt for ham at diskutere/komme med udtalelser om enkeltpersoner ved generalforsamlingen, når det ikke står på dagsordenen? B. Er det tilladt at ekskludere et medlem på den baggrund, når der ikke er fremsendt skriftlig rykkerskrivelse? C. Kan han alene bestemme en ekskludering eller skal der være et flertal blandt de øvrige medlemmer? Spørgsmål 4 – Regulering af à conto varme og vandindbetaling Efter den i min tid som andelshaver første opgørelse for vand og varme fik jeg en stor efterregning, som jeg naturligvis betalte. Herefter ændrede vores kasserer min à conto indbetaling via PBS UDEN på forhånd at rådføre sig med mig eller endsige informere mig om det. Er det lovligt? Det skal lige nævnes, at det er den samme kasserer, som nu hævder, at hun IKKE kan ændre på à conto indbetalingerne. Jeg glæder mig til at modtage Deres svar på ovennævnte spørgsmål, og står naturligvis til rådighed for evt. yderligere uddybning. På forhånd mange tak.

Vores svar fra

Jeg kan ikke besvare alle dine spørgsmål idet dette kræver at jeg har yderligere materiale for at sætte mig ind i sagen. Det ligger dog udenfor denne brevkasses formål. Du bør kontakte en boligadvokat. Fremleje accepteres i nogle foreninger, men aldrig permanent, d.v.s. som forældrekøb. Du er pligtig at betale a conto opkrævninger og du kan blive ekskluderet hvis det ikke sker, eller hvis du ikke betaler boligydelse.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.