Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Finansieringsdetajler, forslag, dagsorden og referat

På en tidligere generalforsamling i vores ejerforening blev det vedtaget at optage et fastforrentet lån over ti år. Det viser sig, at der blev optaget et fastforrentet lån over ti år, hvor sidste rate beløber sig til halvdelen af lånets oprindelige hovedstol. I indkaldelsen til generalforsamling, på dagsordenen, budgettet og referatet samt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og referat heraf fremgik hovedstolen alene af budgettet. I referatet fra gf stod, at “optage et fastforrentet lån i en pengeinstitut”. Ellers blev ingen detaljer dokumenteret. I vedtægterne står skrevet, at “eventuelle forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, bortset fra forslag til valg, skal samtidig med indkaldelsen fremlægges medlemmerne til eftersyn” og “i en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning af forhandlinger på generalforsamlingen”.
Er det rimeligt, og er det lovligt, at et forslag bliver stillet og vedtaget uden at de ejere, der ikke mødte op fik de væsentlige detaljer om finansieringen til gennemsyn, både før og efter de to generalforsamlinger? Skal man ikke også underrette nye lejlighedskøbere om, at sidste rate har en størrelse, der har indvirkning på ejernes økonomi, da der ikke gennem foreningens budget er taget højde for, at sidste rate skal betales ved lånets udløb?

Vores svar fra

Såfremt forløbet er som du beskriver det, er jeg enig i, at beslutningsforslaget om at optage et lån med så særlige vilkår ikke har været godt nok præsenteret og belyst, således at der var klarhed over, hvad man reelt traf beslutning om.

Jeg har ikke nok oplysninger til præcist at kunne vurdere, hvad konsekvensen i givet fald er.

I forhold til kreditgiveren hæfter foreningen for lånet, og der er næppe heller nogen medlemmer, som lider et egentligt økonomisk tab på forløbet.

En administrator/bestyrelse/revisor skal oplyse, hvis foreningen har indgået lån på udsædvanlige vilkår, som har en væsentlig betydning for foreningens økonomiske situation, så potentielle købere kan gøres bekendte hermed.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup | Denmark

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.