Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Fejl ved overtagelse

Jeg har netop solgt min andelslejlighed. I den forbindelse er der opstået nogle spørgsmål som jeg godt kunne tænke mig en vurdering af. Lejligheden har været vurderes af Focus2 uden nogle anmærkninger af nogen art. Pkt. 1 Den nye køber hævder dog at der mangler en dør i lejligheden. Det er en dør der aldrig har været til stede i lejligheden, heller ikke da lejligheden blev omdannet fra lejebolig til andelsbolig. Derudover har vurderingsmanden ikke nævnt denne mangel. Kan det være rimeligt at der nu skal fremskaffes en ny dør? Pkt. 2 Derudover har køber fremhævet at det varme vand pludseligt ikke virker. Dette har dog heller ikke været nævnt at vurderingsmanden, og det varme vand virkede så sent som på overdragelsesdagen. (dog uden at køber var til stede, da denne fik nøglerne overdraget et andet sted) Hvordan er jeg som sælger dækket her? Køber har krævet en vvs’er på min regning. Har han krav på dette? Og hvordan løses disse spørgsmål i tilfælde af at jeg ikke kan blive enig med køber??

Vores svar fra

For så vidt angår døren, så mener jeg ikke, at køber har krav på en ny dør. Jeg formoder, at køber har besigtiget boligen, herunder at døren ikke er der, samt at der er korrekt, at den aldrig har været der. Er indretningen imidlertid sådan, at enhver får det indtryk, at der skal være en dør, stiller tingene sig anderledes.

Omkring det varme vand, så overgår risikoen for sådanne hændelser pr. overtagelsesdagen, sædvanligvis kl. 12,00. Det er køberen, som skal dokumentere/ sandsynliggøre, at det varme vand ikke fungerede på dette tidspunkt. Kan han ikke det, er han efter min opfattelse ikke berettiget til erstatning i den forbindelse.

Det er retten, som i sidste instans tager stilling til de rejste spørgsmål. Spørgsmålet er imidlertid, om omkostningerne ved udbedring står i rimeligt forhold til at gennemføre en retssag, eller om de er af en sådan størrelse, at der burde søges indgået et forlig af en eller anden art med køber.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.